Declaration of Accessibility

מתקן הטרמינל - שאלות ותשובות
(קריית חיים)

---English---מי אנחנו ומה אנחנו עושים?

תש"ן, הינה חברת התשתית הלאומית של משק הדלק והאנרגיה בישראל אשר נמצאת בבעלות מלאה (100%) של המדינה. החברה, אחראית לספק את צורכי משק האנרגיה, הן בשגרה והן בחירום ופעילותה מתמקדת בארבעה תחומים מרכזיים, הכוללים: פריקה, איחסון וטעינה של נפט גולמי ומוצריו, אחסון תזקיקי דלק (לרבות: מזוט, סולר, דלק סילוני ובנזין), ניפוק מוצרי הדלק לחברות השיווק השונות והזרמת הדלק ברשת קווי דלק תת קרקעיים שמקשרת בין מקורות הדלק, הנמלים ובתי הזיקוק, אל אתרי האחסון והצרכנים הסופיים: חברת חשמל, מערכת הביטחון, נתב"ג, חוות ניפוק למכליות כביש ועוד.

---English---מי היא חברת תש"ן?

החברה נוסדה בינואר 1959, בשם שירותי נפט בע"מ, בהתאם להחלטת ממשלה, לצורך רכישה של נכסי חברת הנפט העיראקית בע"מ (Iraq Petroleum Company Limited) בישראל, ולניהול מתקני נמל הדלק בחיפה ויתר הרכוש של חברת הנפט העיראקית בע"מ ("IPC"). באותה החלטה של הממשלה אושרה העברת כל זכויותיה של IPC שניתנו לה לפי הזכיונות והאמנות הכלולות בפקודת האמנה וההסכמים של חברת הנפט העיראקית, לחברה שהוקמה. לצורך זה נחתמו הסכם בין IPC, הממשלה והחברה, וכן שטר העברה שלפיו העבירה IPC לחברה את הזכויות האמורות.

---English---מי הבעלים של תש"ן?

החברה הינה בבעלות מלאה של הממשלה (100%), ובמהלך השנים מאז ייסודה הרחיבה את פעילותה בהתאם למטרות שפורטו בתזכיר ההתאגדות שלה, רכשה נכסים נוספים והקימה חוות מכלים ברחבי הארץ.

לחברה חברת בת בבעלותה המלאה – קו מוצרי דלק בע"מ (להלן: "קמ"ד"). חברה זו הוקמה בפברואר 1960 כדי לרכוש ולהפעיל את קו הדלק להובלת מוצרי נפט חיפה-תל אביב ("הקו הלבן"), שהיה בבעלות הממשלה, ואת כל הקשור בו. מאז ייסודה התפתחה קמ"ד והיא הקימה ומפעילה את הרשת הארצית של הולכת הדלקים בין מתקני האחסון השונים ברחבי המדינה.

---English---אם תש"ן חיונית למשק האנרגיה הישראלי?

לחברת תש"ן ולחברת הבת, קמ"ד, אישורים על היותן מפעל חיוני לצורך חוק שירות עבודה בשעת חירום, התשכ"ז-1967. מתוקף כך, מתקני החברה ועובדיה מוגדרים כחיוניים בשגרה ובחירום.

תש"ן משקיעה משאבים רבים ביכולותיה לשמירה על רציפות תפקודית, לאור חשיבותה הגבוהה לתפקודו של משק האנרגיה הישראלי.

מכיוון שחברת תש"ן היא המוביל הלאומי של דלקים לכל חלקי הארץ, בכללם תחנות כח, בסיסי צה"ל, נתב"ג ותחנות הניפוק לתחנות הדלק בארץ, הפסקת עבודה של תש"ן משמועתה עצירת המדינה דה פקטו.

---English---למה מתקן הטרמינל ממוקם בסמוך לשכונת קריית חיים?

חוות המיכלים הוקמה באזור זה כבר בשנת 1934, טרם הקמת המדינה, תקופה בה אף אחד לא התגורר סביב חוות המיכלים. ברבות השנים קודמו תוכניות בנייה סמוכות לחווה ואף נמכרו דירות סמוכות לחווה. כך, לאורך השנים נוצר חיכוך הולך וגובר בין צורכי ההתפתחות העירוניים לבין התעשייה עד שבתי התושבים נהיו סמוכים יותר ויותר למתחמי החברה. לאורך עשרות שנים נמנעו קובעי המדיניות והרגולטורים מקבלת החלטות שיסדירו את הסוגיה המורכבת.

למרות זאת במשך 18 שנה החל משנת 2000 קידמה תש"ן את תוכנית קרקעות הצפון המבקשת להעתיק את חוות הטרמינל אשר בקרית חיים לאזור מזרחית לבתי זיקוק. תוכנית זו נגדעה ביום שהושקה תוכנית מפרץ החדשנות.

---English---מה תש"ן חושבת על מיקום מתקן הטרמינל?

חברת תש"ן מסכימה עם תושבי השכונה הסמוכה המעוניינים להעתיק את החווה למקום אחר, וסבורה כי אין זה נכון לתפעל חוות מיכלים בסמוך לשכונת מגורים.

תש"ן, פעלה במשך קרוב ל- 18 שנה לאשר תוכנית להעתקת החווה לאתר חלופי, אך מקבלי ההחלטות, קובעי המדיניות, עיריית חיפה, גורמי תכנון ורגולטורים שונים אינם מקבלים את ההחלטה הנדרשת, אשר תסדיר את הסוגיה המורכבת.

החברה מקווה כי הדיונים ארוכי השנים בין משרדי הממשלה וגורמי התכנון השונים יסתיימו בהקדם ויביאו לפתרון מהיר לתושבים ולחברה.

---English---מה יש בתוך המיכלים במתקן הטרמינל?

בחווה נקלט הנפט הגולמי הנפרק ממכליות במקשר הימי וכן נפט גולמי המוזרם אליה באמצעות צינור יבשתי על ידי חברת קצא"א מאשקלון.

---English---מה חברת תש"ן עושה על מנת לשמור על רמת בטיחות גבוהה?

חוות המכלים תוכננה כך שיש מרחק בטיחות בין מיכל למיכל, על מנת למנוע התפשטות אש למיכלים נוספים. החברה התקינה את אמצעי הגילוי והכיבוי המתקדמים ביותר בעולם ומטמיעה במקביל טכנולוגיות חדישות באופן שוטף. אנשי החברה מקבלים הדרכה בחו"ל אצל הגורמים הכי מקצועיים בעולם בתחום כיבוי האש בחוות מכילים. החברה מקיימת תרגילי חירום סדירים, בשיתוף כוחות הביטחון וההצלה וערוכה לכל תרחיש.

---English---האם קיימות תוכניות להעברת מתקן תש"ן מקריית חיים?

תש"ן קידמה את הפרויקט הלאומי "קרקעות הצפון", במסגרתו תוכנן לפנות את חוות מיכלים הסמוכות לאזורי אוכלוסייה במפרץ חיפה לחווה אחודה ומתקדמת המצויה ממזרח לבתי זיקוק חיפה. במקביל עוזרת החברה בתכנון אתרים חלופיים ככל שיוקצו על ידי המדינה במסגרת תוכנית מפרץ החדשנות אשר אמורה להחליף את פרויקט קרקעות הצפון.

תש"ן בטוחה שחשוב להעתיק את החווה לאתר חלופי בטוח ומתאים אשר יוכל לשרת את משק האנרגיה למשך 50 השנים הבאות.

פינוי חוות המיכלים הקיימות (כ-900 דונם!) יאפשר הקמתן של אלפי יחידות דיור, יאפשר רצף התישבותי ובניית טיילת חוף מרשימה.

---English---מהו פרויקט "קרקעות הצפון"?

תכנית קרקעות הצפון הנה יוזמה אותה מובילה תש"ן, מזה למעלה מ 18 שנה, משרד התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים, בתמיכת המשרד להגנת הסביבה, בתמיכת משרד הבריאות וכן בתמיכת גורמים מוניציפליים ממטרופולין חיפה.

במסגרת הפרויקט יועתקו אתרי האחסון הקיימים של החברה – טרמינל קריית חיים, חוות המכלים באלרואי וחלק מחוות המכלים בנמל הדלק, לחווה חדשה שתוקם בשטח של קרקעות הצפון. עם השקת פרויקט מפרץ החדשנות החלו לדון בחלופות נוספות אשר טרם הוסכמו על ידי גופי התכנון במדינה.

החווה החדשה תהא מודרנית ותבנה על פי צרכי המאה ה – 21 ועל פי כל תקני הבטיחות והסביבה המחמירים ביותר.

---English---מה החברה עושה על מנת למנוע זיהום אוויר מהמתקן?

החברה פועלת בכפוף להנחיות רגולטוריות ולתקנים מחמירים בכל הקשור לשמירה על ערכי איכות האוויר. הקפדת החברה ושימוש בטכנולוגיה מיטבית מצמצמת את הסיכונים.

---English---מי הגורמים המפקחים על תש"ן?

השר הממונה על ענייני החברות בהתאם לחוק החברות הממשלתיות, התשל"ה-1975 הוא שר האנרגיה, והיחידה העוסקת בענייני החברה במשרדו היא מינהל הדלק והגז. בנוסף, לחברה יש דירקטוריון הכולל מבקר פנים.

---English---המשרד להגנת הסביבה ערך בדיקות בעקבות תלונות ריח בסביבת המתקן, מה היו הממצאים?

המשרד להגנת הסביבה ואיגוד ערים חיפה ביצעו בדיקות ניטור סביבתיות מספר פעמים במהלך השנה האחרונה. חלק מהבדיקות היו בדיקות פתע וחלקם היו סקרים מקיפים למשך מספר ימים. כל הבדיקות בוצעו בזמן פעילות תפעולית של החווה. בדיקות אלה מנטרות (לפי תקן TO15) דוגמות את האויר על גדר החווה למשך 24 שעות ודוגמאות אלו נשלחות לאנליזה.

בכל הדוגמאות שנשלחו לאנליזה לא נמצאו חריגות בערכי הסף וכן לא נמצאו אינדיקציות למפגעי ריח. בנוסף, ביצע המשרד להגנת הסביבה בדיקת פליטות על גגות המכלים. במכלים בודדים נמצאו ליקויים מינוריים שטופלו באופן מידי. בחווה נערך סקר פליטות גם למכלים וגם לאביזרי לחץ בהם לא נמצאו כלל ליקויים.

---English---איך ניתן ליצור קשר בנוגע למתקן הטרמינל?

לרשותכם פרטי התקשרות לפניות הציבור: 1-800-522225; 09-9528020; 099528501.