עדכונים

14/9/2021 - במסגרת עבודות תחזוקה במתקן נמל הדלק  יתכנו בשתי היממות הקרובות גלי ריח הקשורים לעבודה זו. החברה מחויבת לעמידה בתקנים תוך שימוש בטכנולוגיות המיטביות הקיימות בתעשייה.

 

19/08/2021 - במסגרת עבודות תחזוקה במתקן הטרמינל, המבוצעות בתיאום מלא עם המשרד להגנת הסביבה ובאישורו יתכנו בשתי היממות הקרובות ריחות הקשורים לעבודה זו. החברה מחויבת לעמידה בתקנים תוך שימוש בטכנולוגיות המיטביות הקיימות בתעשייה. 
לפניות הציבור: 1800522225 099528020 099528501

 

במסגרת עבודות תחזוקה במתקן הטרמינל החברה מבצעת עבודות ניקוי וצביעה למכלים שהחלו בתאריך 29 לחודש מאי וימשכו כ 3 חודשים וזאת בתאום מלא עם המשרד ובאישורו. החברה מחויבת לעמידה בתקנים תוך שימוש בטכנולוגיות המיטביות הקיימות בתעשייה.
לפניות הציבור: 1800522225 099528020 099528501

 

 

 

עבודה לניקוי מיכל דלק במערכת סגורה בטרמינל קריית חיים

החברה מבצעת עבודה לניקוי מכל דלק במערכת סגורה בטרמינל קריית חיים. העבודה מתבצעת בטכניקה שעומדת בתקינה ובהנחיות המשרד להגנת הסביבה תוך ניטור פליטות לסביבה ואמורה להסתיים בימים הקרובים. לשירותכם פרטי התקשרות לפניות לציבור: 1800522225 099528020 099528501

היום, ה23/8, התקיימה עצרת מחאת "נשים ונערות אינן הפקר" כחלק מהמאבק הארצי באלימות מינית נגד נשים. עובדי ועובדות תש"ן לקחו חלק במחאה, מתוך הזדהות ומתוך מטרה לפעול למיגור התופעה, למען שמירה על ילדינו והבטחת ביטחונם האישי.

נשים ונערות אינן הפקר