מכרזים

אתר מכרזים זה חדש ומונגש, בכדי להמשיך לקבל פרטים אודות מכרזים שאנחנו מפרסמים ולהיכלל ברשימת הדיוור,
עליכם להירשם וזאת במידה וטרם נרשמתם.

ספקים שלא ירשמו עפ"י תחומי עניין לא ישלחו אליהם הודעות על פרסום מכרזים.

ההרשמה לאתר הינה באחריותכם בלבד.

הודעות פטור

ספקים