הצהרת נגישות

הצטרפות לרשימת המנויים

הצטרפות לרשימת המנויים

פרטי מגיש הבקשה

תחומי עניין(אנא סמנו את התחומים הרלונטים לכם)

  • רכש:

  • עבודות קבלניות:

  • תכנון ופיקוח:

  • חדשנות:

הרישום לאתר נעשה על דעת הנרשמים בלבד.
החברה אינה אחראית על משלוח עדכונים לנרשמים לאתר, וכל גורם המעוניין להשתתף במכרזי החברה מתבקש לעקוב באופן עצמאי אחר פרסומיה בעניין, אשר נעשים בהתאם לתקנות חובת המכרזים.
To Top