הצהרת נגישות

ספק יחיד

להלן פרסום התקשרויות באמצעות ספק יחיד בהתאם לתקנה 3א (א) לתקנות חובת המכרזים, התשנ"ג - 1993.
אדם הסבור כי קיים ספק אחר המסוגל לבצע את ההתקשרות רשאי לפנות בתוך 14 ימי עבודה או מועד קצר יותר ככל שנקבע כך במסמך המצורף ביחס להתקשרות ספציפית ולהודיע כי קיים ספק אחר המסוגל לבצע את ההתקשרות, כמפורט:
בנושא קבלנים ונותני שרותים - ניתן לפנות בכתובת דוא"ל: contractsbid@pei.co.il 
בנושא אספקת טובין - ניתן לפנות בכתובת דוא"ל: purchasebid@pei.co.il 
מספר מכרז נושא מועד פרסום קובץ נלווה שם הספק/הקבלן
התקשרויות להודעות פטור בשנה האחרונה >>
To Top