הצהרת נגישות

ספק יחיד

להלן פרסום התקשרויות באמצעות ספק יחיד בהתאם לתקנה 3א (א) לתקנות חובת המכרזים, התשנ"ג - 1993.
אדם הסבור כי קיים ספק אחר המסוגל לבצע את ההתקשרות רשאי לפנות בתוך 14 ימי עבודה או מועד קצר יותר ככל שנקבע כך במסמך המצורף ביחס להתקשרות ספציפית ולהודיע כי קיים ספק אחר המסוגל לבצע את ההתקשרות, כמפורט:
בנושא קבלנים ונותני שרותים - ניתן לפנות בכתובת דוא"ל: contractsbid@pei.co.il 
בנושא אספקת טובין - ניתן לפנות בכתובת דוא"ל: purchasebid@pei.co.il 
מספר מכרז נושא מועד פרסום קובץ נלווה שם הספק/הקבלן
PD24000917 כיול ותחזוקת גלאי גזים ומנשמות בחברה 13/06/24 הורדה

רותם בטיחות בע"מ

PD24000639 כוונה להתקשר עם ספק חוץ 13/06/24 הורדה

CELEROS

PD24000639 -1 כוונה להתקשר עם ספק חוץ 13/06/24 הורדה

CAMERON

PD24000879 כוונה על התקשרות עם ספק חוץ 13/06/24 הורדה

AFTON

התקשרויות להודעות פטור בשנה האחרונה >>
To Top