ספק יחיד

להלן פרסום התקשרויות באמצעות ספק יחיד בהתאם לתקנה 3א (א) לתקנות חובת המכרזים, התשנ"ג - 1993.
אדם הסבור כי קיים ספק אחר המסוגל לבצע את ההתקשרות רשאי לפנות בתוך 14 ימי עבודה או מועד קצר יותר ככל שנקבע כך במסמך המצורף ביחס להתקשרות ספציפית ולהודיע כי קיים ספק אחר המסוגל לבצע את ההתקשרות, כמפורט:
בנושא קבלנים ונותני שרותים - גב´ ליאת שרון פקס: 09-9528139 כתובת דוא"ל: liat@pei.co.il
בנושא אספקת טובין - גב´ טלמור סלע פקס: 09-9528169 כתובת דוא"ל: talmor@pei.co.il
מספר מכרז נושא מועד פרסום קובץ נלווה שם הספק/הקבלן
001-19 רכישת מפעילים חשמליים וציוד נלווה תוצרת ROTORK 14/01/19 הורדה

מדי תעש בע"מ / ROTORK

002-19 רכישת חלקי חילוף למערכות מדידת מפלס וטמפרטורה תוצרת ENRAF 14/01/19 הורדה

מדי תעש בע"מ / ENRAF

003-19 רכישת אביזרים לתיקון ואטימת צינורות דלק תוצרת PLIDCO 14/01/19 הורדה

אשגרטק / PLIDCO

004-19 רכישת אלמנטים לסינון דלק תוצרת VELCON 14/01/19 הורדה

אל.בי.אל טריידינג בע"מ / VELCON

005-19 רכישת אלמנטים לסינון דלק תוצרת FACET 14/01/19 הורדה

שב-טל בע"מ / FACET

התקשרויות להודעות פטור בשנה האחרונה >>