התקשרות בפטורים נוספים

להלן פרסום התקשרויות נוספות שלא באמצעות מכרז, בהתאם לתקנות חובת המכרזים התשנ"ג - 1993.

הצטרפות לרשימת המנויים
מספר מכרז מועד פרסום נושא שם הספק/הקבלן
התקשרות בפטורים נוספים 19/05/22 שיקום קרקע מזוהמת בטרמינל ביוסויל בע"מ
סיבת הפטור : התקשרות אשר עריכת מכרז לגביה עלולה לפגוע ברווחיות החברה, ביכולתה להתחרות באחרים, בהזדמנות עסקית שלה, ביכולתה למלא תפקיד או מטלה שהוטלו עליה לפי דין או ביכולתה לספק שירות או מצרך חיוני לציבור, בהתאם לתקנה 34 (1) לתקנות.
התקשרות בפטורים נוספים 19/05/22 פינוי והובלת קרקע לשיקום בטרמינל טרופי גן
סיבת הפטור : התקשרות אשר עריכת מכרז לגביה עלולה לפגוע ברווחיות החברה, ביכולתה להתחרות באחרים, בהזדמנות עסקית שלה, ביכולתה למלא תפקיד או מטלה שהוטלו עליה לפי דין או ביכולתה לספק שירות או מצרך חיוני לציבור, בהתאם לתקנה 34 (1) לתקנות.
התקשרות בפטורים נוספים 12/05/22 טיפול בהיתר למיכל 9 אתוס אדריכלות תכנון וסביבה
סיבת הפטור : התקשרות אשר שווייה אינו עולה על 200,000 ש"ח, כקבוע בתקנה 34 (2) לתקנות.
התקשרות בפטורים נוספים 12/05/22 מדידת קווי דלק מקטע דרומי הלפרין פלוס
סיבת הפטור : התקשרות אשר שווייה אינו עולה על 200,000 ש"ח, כקבוע בתקנה 34 (2) לתקנות.
התקשרות בפטורים נוספים 12/05/22 פיקוח על הקמת מיכל 9 באשקלון ברן ישראל בע"מ
סיבת הפטור : התקשרות אשר שווייה אינו עולה על 200,000 ש"ח, כקבוע בתקנה 34 (2) לתקנות.
התקשרות בפטורים נוספים 12/05/22 תוספת לבודות אחזקה קמ"ד חדרה- קמ"ד גלילות ה.צ.הרשקוביץ
סיבת הפטור : התקשרות נוספת המהווה המשך להתקשרות ראשונה, באישור ועדת המכרזים של החברה, בהתאם לתקנה 3 (4)(ב) (1) או (2)לתקנות.
התקשרות בפטורים נוספים 12/05/22 ניהול ופיקוח על עבודות צנרת דלק שויקום מיכלים במתקני הצפון ח.צ.ניהול ופיקוח הנדסי בע"מ
סיבת הפטור : התקשרות נוספת המהווה התקשרות המשך להתקשרות הראשונה, באישור מנכ"ל החברה, בנסיבות מיוחדות ומטעמים מיוחדים, בהתאם לתקנה 3(4)(ב)(3)
התקשרות בפטורים נוספים 12/05/22 אספקת, התקנת ותחזוקת מערכות אבטחה ג'י וואן טכנולוגיות מיגון בע"מ
סיבת הפטור : התקשרות נוספת המהווה המשך להתקשרות ראשונה, באישור ועדת המכרזים של החברה, בהתאם לתקנה 3 (4)(ב) (1) או (2)לתקנות.
התקשרות בפטורים נוספים 11/05/22 שרותי יעוץ ורישוי מערכת BI אס.פי.דאטא בע"מ
סיבת הפטור : התקשרות אשר שווייה אינו עולה על 200,000 ש"ח, כקבוע בתקנה 34 (2) לתקנות.
התקשרות בפטורים נוספים 11/05/22 שרותי פיתוח למחלקת תוכנה במערכות תפעוליות מחשבה טובה
סיבת הפטור : התקשרות לביצוע עבודה או רכישת שרותים הדורשת יחסי אמון מיוחדים, בהתאם לתקנה 5 (א) (2)
התקשרות בפטורים נוספים 03/05/22 יעוץ וליווי מכרז גפ"מ צור חרס בע"מ
סיבת הפטור : התקשרות אשר שווייה אינו עולה על 200,000 ש"ח, כקבוע בתקנה 34 (2) לתקנות.
התקשרות בפטורים נוספים 28/04/22 אחזקת מגופי דורות דורות מגופי פיקוד ובקרה בע"מ
סיבת הפטור : התקשרות אשר שווייה אינו עולה על 200,000 ש"ח, כקבוע בתקנה 34 (2) לתקנות.
התקשרות בפטורים נוספים 13/04/22 החכרת נפח במיכל MRC
סיבת הפטור : התקשרות נוספת המהווה המשך להתקשרות ראשונה, באישור ועדת המכרזים של החברה, בהתאם לתקנה 3 (4)(ב) (1) או (2)לתקנות.
התקשרות בפטורים נוספים 13/04/22 הרשאה לשימוש ברצועת IPC קיבוץ נווה אור
סיבת הפטור : התקשרות אשר עריכת מכרז לגביה עלולה לפגוע ברווחיות החברה, ביכולתה להתחרות באחרים, בהזדמנות עסקית שלה, ביכולתה למלא תפקיד או מטלה שהוטלו עליה לפי דין או ביכולתה לספק שירות או מצרך חיוני לציבור, בהתאם לתקנה 34 (1) לתקנות.
התקשרות בפטורים נוספים 13/04/22 שכירות בזינסנטר א.ב.שאיבות
סיבת הפטור : התקשרות אשר עריכת מכרז לגביה עלולה לפגוע ברווחיות החברה, ביכולתה להתחרות באחרים, בהזדמנות עסקית שלה, ביכולתה למלא תפקיד או מטלה שהוטלו עליה לפי דין או ביכולתה לספק שירות או מצרך חיוני לציבור, בהתאם לתקנה 34 (1) לתקנות.
התקשרות בפטורים נוספים 13/04/22 עבודות אחזקה על קו הדלק "6 ברחוב שפרינצק ראשל"צ ה.צ.הרשקוביץ
סיבת הפטור : התקשרות נוספת המהווה התקשרות המשך להתקשרות הראשונה, באישור מנכ"ל החברה, בנסיבות מיוחדות ומטעמים מיוחדים, בהתאם לתקנה 3(4)(ב)(3)
התקשרות בפטורים נוספים 13/04/22 פינוי שאריות דלק במסגרת ניקוי מיכל בטרמינל החברה לשרותי איכות סביבה
סיבת הפטור : התקשרות אשר עריכת מכרז לגביה עלולה לפגוע ברווחיות החברה, ביכולתה להתחרות באחרים, בהזדמנות עסקית שלה, ביכולתה למלא תפקיד או מטלה שהוטלו עליה לפי דין או ביכולתה לספק שירות או מצרך חיוני לציבור, בהתאם לתקנה 34 (1) לתקנות.
התקשרות בפטורים נוספים 30/03/22 טיפול במגופים הידראוליים במסופים אשל ואשקלון ברמד
סיבת הפטור : התקשרות אשר שווייה אינו עולה על 200,000 ש"ח, כקבוע בתקנה 34 (2) לתקנות.
התקשרות בפטורים נוספים 23/03/22 השלמת בניית תכנית עבודה ופיתוח דשבורד ניהולי MNS
סיבת הפטור : התקשרות נוספת המהווה המשך להתקשרות ראשונה, באישור ועדת המכרזים של החברה, בהתאם לתקנה 3 (4)(ב) (1) או (2)לתקנות.
התקשרות בפטורים נוספים 23/03/22 פיקוח על טעינת ופריקת אוניות במקשר הימי דרוקר מרדכי ואריה הרשקוביץ
סיבת הפטור : התקשרות נוספת המהווה התקשרות המשך להתקשרות הראשונה, באישור מנכ"ל החברה, בנסיבות מיוחדות ומטעמים מיוחדים, בהתאם לתקנה 3(4)(ב)(3)
התקשרות בפטורים נוספים 23/03/22 בדיקות סביבה בטרמינל מעבדות אקולוגיה
סיבת הפטור : התקשרות אשר שווייה אינו עולה על 200,000 ש"ח, כקבוע בתקנה 34 (2) לתקנות.
התקשרות בפטורים נוספים 23/03/22 הערכת הנדסית של קו "6 ארצי DNV
סיבת הפטור : התקשרות של חברה ממשלתית עם תושב מדינת חוץ, בהתאם לתקנה 34 (6)
התקשרות בפטורים נוספים 16/03/22 הטעמת מערכת ERP יעל תוכנה
סיבת הפטור : התקשרות נוספת המהווה המשך להתקשרות ראשונה, באישור ועדת המכרזים של החברה, בהתאם לתקנה 3 (4)(ב) (1) או (2)לתקנות.
התקשרות בפטורים נוספים 16/03/22 תכנון העברת מולוכים קו "10 אפי קגנובסקי
סיבת הפטור : התקשרות אשר שווייה אינו עולה על 200,000 ש"ח, כקבוע בתקנה 34 (2) לתקנות.
התקשרות בפטורים נוספים 16/03/22 שרותי מומחה קיו מאסטרס שרותי אבטחה
סיבת הפטור : התקשרות אשר שווייה אינו עולה על 200,000 ש"ח, כקבוע בתקנה 34 (2) לתקנות.
התקשרות בפטורים נוספים 14/03/22 יצוג ויעוץ משפטי בבקשה לתביעה יצוגית אגמון ושות'
סיבת הפטור : התקשרות לביצוע עבודה או רכישת שרותים הדורשת יחסי אמון מיוחדים, בהתאם לתקנה 5 (א) (2)
התקשרות בפטורים נוספים 14/03/22 ישום המלצות אבחון רכש 2021 משיק - מחקרים ושיטות לקידום עסקים בע"מ
סיבת הפטור : התקשרות אשר שווייה אינו עולה על 200,000 ש"ח, כקבוע בתקנה 34 (2) לתקנות.
התקשרות בפטורים נוספים 14/03/22 אספקת מצרכי מכולת מעדניית מלכה
סיבת הפטור : התקשרות אשר עריכת מכרז לגביה עלולה לפגוע ברווחיות החברה, ביכולתה להתחרות באחרים, בהזדמנות עסקית שלה, ביכולתה למלא תפקיד או מטלה שהוטלו עליה לפי דין או ביכולתה לספק שירות או מצרך חיוני לציבור, בהתאם לתקנה 34 (1) לתקנות.
התקשרות בפטורים נוספים 27/02/22 גריל ועוף
סיבת הפטור : לא הוגשה כל הצעה למכרז או לא המליצה ועדת המכרזים על הצעה כלשהי, רשאי המשרד לפרסם מכרז חדש, פומבי או סגור, לפי הענין, או להתקשר ללא מכרז באישור ועדת הפטור המשרדית, אם זו נוכחה לדעת שעריכת מכרז נוסף לא תביא תועלת; עלה שווי ההתקשרות על 4,000,000 שק. 23 (ב)
התקשרות בפטורים נוספים 27/02/22 ארוע יום האישה 2022 דרורי גור
סיבת הפטור : התקשרות לרכישת שירותים או טובין ייחודיים שעניינם תרבות, אומנות, בידור או הווי, בהתאם לתקנון 3 (11) לתקנות.
התקשרות בפטורים נוספים 20/02/22 ליווי ויעוץ קשרי קהילה צ.א. שילובים בע"מ
סיבת הפטור : התקשרות אשר שווייה אינו עולה על 200,000 ש"ח, כקבוע בתקנה 34 (2) לתקנות.
התקשרות בפטורים נוספים 20/02/22 הערכת שווי שמאית לנכסי החברה ברק פרידמן
סיבת הפטור : התקשרות אשר שווייה אינו עולה על 200,000 ש"ח, כקבוע בתקנה 34 (2) לתקנות.
התקשרות בפטורים נוספים 20/02/22 דוח ליווי ועיצוב ESG זיו האפט יעוץ BDO
סיבת הפטור : התקשרות אשר שווייה אינו עולה על 200,000 ש"ח, כקבוע בתקנה 34 (2) לתקנות.
התקשרות בפטורים נוספים 10/02/22 הסכם שכירות ביזניסנטר מאור ניהול פרויקטים
סיבת הפטור : התקשרות אשר עריכת מכרז לגביה עלולה לפגוע ברווחיות החברה, ביכולתה להתחרות באחרים, בהזדמנות עסקית שלה, ביכולתה למלא תפקיד או מטלה שהוטלו עליה לפי דין או ביכולתה לספק שירות או מצרך חיוני לציבור, בהתאם לתקנה 34 (1) לתקנות.
התקשרות בפטורים נוספים 10/02/22 דיגום מי תהום בקטוכם בע"מ
סיבת הפטור : התקשרות אשר שווייה אינו עולה על 200,000 ש"ח, כקבוע בתקנה 34 (2) לתקנות.
התקשרות בפטורים נוספים 10/02/22 שאיבה על ידי משאבת מונו במיכלים בטרמינל מיש שווק וסחר
סיבת הפטור : התקשרות אשר שווייה אינו עולה על 200,000 ש"ח, כקבוע בתקנה 34 (2) לתקנות.
התקשרות בפטורים נוספים 10/02/22 פרוק גג וניקוי מיכל 129 בטרמינל ברוך מקל בע"מ
סיבת הפטור : התקשרות אשר עריכת מכרז לגביה עלולה לפגוע ברווחיות החברה, ביכולתה להתחרות באחרים, בהזדמנות עסקית שלה, ביכולתה למלא תפקיד או מטלה שהוטלו עליה לפי דין או ביכולתה לספק שירות או מצרך חיוני לציבור, בהתאם לתקנה 34 (1) לתקנות.
התקשרות בפטורים נוספים 10/02/22 יצור והתקנת מעקות בנמל הדלק אחים אבו חאטום בני סעאדה בע"מ
סיבת הפטור : התקשרות אשר שווייה אינו עולה על 200,000 ש"ח, כקבוע בתקנה 34 (2) לתקנות.
התקשרות בפטורים נוספים 10/02/22 עבודות אחזקה דחופות פטר צנרת
סיבת הפטור : התקשרות נוספת המהווה המשך להתקשרות ראשונה, באישור ועדת המכרזים של החברה, בהתאם לתקנה 3 (4)(ב) (1) או (2)לתקנות.
התקשרות בפטורים נוספים 06/02/22 אחסון טעינה ופריקת מי שיפוליים בנמל הדלק טרפיגורה
סיבת הפטור : התקשרות אשר עריכת מכרז לגביה עלולה לפגוע ברווחיות החברה, ביכולתה להתחרות באחרים, בהזדמנות עסקית שלה, ביכולתה למלא תפקיד או מטלה שהוטלו עליה לפי דין או ביכולתה לספק שירות או מצרך חיוני לציבור, בהתאם לתקנה 34 (1) לתקנות.
התקשרות בפטורים נוספים 06/02/22 שרותי הובלות ועבודת מנוף במתקני החברה שחם גיא בע"מ
סיבת הפטור : התקשרות נוספת המהווה המשך להתקשרות ראשונה, באישור ועדת המכרזים של החברה, בהתאם לתקנה 3 (4)(ב) (1) או (2)לתקנות.
התקשרות בפטורים נוספים 06/02/22 דרישת תשלום ארנונה עו"ד מגער
סיבת הפטור : התקשרות נוספת המהווה המשך להתקשרות ראשונה, באישור ועדת המכרזים של החברה, בהתאם לתקנה 3 (4)(ב) (1) או (2)לתקנות.
התקשרות בפטורים נוספים 06/02/22 הסכם מסגרת לשיפוץ ותחזוקה כללית האחים רוזנפלד
סיבת הפטור : התקשרות נוספת המהווה המשך להתקשרות ראשונה, באישור ועדת המכרזים של החברה, בהתאם לתקנה 3 (4)(ב) (1) או (2)לתקנות.
התקשרות בפטורים נוספים 27/01/22 העסקת מומחה GIS גאודע ניהול ומידע
סיבת הפטור : התקשרות אשר שווייה אינו עולה על 200,000 ש"ח, כקבוע בתקנה 34 (2) לתקנות.
התקשרות בפטורים נוספים 27/01/22 הכנת חוות דעת לנושא מפרץ החדשנות משה פרג'ון
סיבת הפטור : התקשרות לביצוע עבודה או רכישת שרותים הדורשת יחסי אמון מיוחדים, בהתאם לתקנה 5 (א) (2)
התקשרות בפטורים נוספים 27/01/22 יעוץ וליווי באגף חדשנות דוקו עיצוב מערכות
סיבת הפטור : התקשרות אשר שווייה אינו עולה על 200,000 ש"ח, כקבוע בתקנה 34 (2) לתקנות.
התקשרות בפטורים נוספים 23/01/22 יעוץ ותמיכה למחלקת היתרים יעקב שוורצמן
סיבת הפטור : התקשרות אשר שווייה אינו עולה על 200,000 ש"ח, כקבוע בתקנה 34 (2) לתקנות.
התקשרות בפטורים נוספים 23/01/22 מערכת ERP יעל תוכנה
סיבת הפטור : התקשרות נוספת המהווה המשך להתקשרות ראשונה, באישור ועדת המכרזים של החברה, בהתאם לתקנה 3 (4)(ב) (1) או (2)לתקנות.
התקשרות בפטורים נוספים 23/01/22 תיקוני מולוך חכם בקו "6 אשדוד ב"ש פטר צנרת
סיבת הפטור : התקשרות הנדרשת בדחיפות למניעת נזק של ממש, בהתאם לתקנה 3 (2) לתקנות.
התקשרות בפטורים נוספים 13/01/22 השתלמות באילת רשת אסטרל
סיבת הפטור : התקשרות לרכישת שירותים או טובין ייחודיים שעניינם תרבות, אומנות, בידור או הווי, בהתאם לתקנון 3 (11) לתקנות.
התקשרות בפטורים נוספים 13/01/22 אחזקת מערות מישוב אדים LUVEBA
סיבת הפטור : התקשרות אשר שווייה אינו עולה על 200,000 ש"ח, כקבוע בתקנה 34 (2) לתקנות.
התקשרות בפטורים נוספים 13/01/22 תכנון תהליך למערכות שו"ב תפעוליות עמירה וייסמן
סיבת הפטור : התקשרות לביצוע עבודה או רכישת שרותים הדורשת יחסי אמון מיוחדים, בהתאם לתקנה 5 (א) (2)
התקשרות בפטורים נוספים 13/01/22 פריקת מי שיפוליים יחד הידרו
סיבת הפטור : התקשרות נוספת המהווה המשך להתקשרות ראשונה, באישור ועדת המכרזים של החברה, בהתאם לתקנה 3 (4)(ב) (1) או (2)לתקנות.
התקשרות בפטורים נוספים 13/01/22 פריקת מי שיפוליים נרבי
סיבת הפטור : התקשרות אשר עריכת מכרז לגביה עלולה לפגוע ברווחיות החברה, ביכולתה להתחרות באחרים, בהזדמנות עסקית שלה, ביכולתה למלא תפקיד או מטלה שהוטלו עליה לפי דין או ביכולתה לספק שירות או מצרך חיוני לציבור, בהתאם לתקנה 34 (1) לתקנות.
התקשרות בפטורים נוספים 13/01/22 בקרה על פרויקט רציפות התפקודית שי סולברג
סיבת הפטור : התקשרות אשר שווייה אינו עולה על 200,000 ש"ח, כקבוע בתקנה 34 (2) לתקנות.
התקשרות בפטורים נוספים 13/01/22 ניהול ותכנון תחנת טעינה חשמלית בקמ"ד חדרה איתי פרס
סיבת הפטור : התקשרות אשר שווייה אינו עולה על 200,000 ש"ח, כקבוע בתקנה 34 (2) לתקנות.
התקשרות בפטורים נוספים 04/01/22 אחזקת מכשור אינסטרומטריקס בקרה תעשייתית בע"מ
סיבת הפטור : התקשרות אשר שווייה אינו עולה על 200,000 ש"ח, כקבוע בתקנה 34 (2) לתקנות.
התקשרות בפטורים נוספים 30/12/21 שיקום שדה הארקה הגנה קתודית באשל ריס מאיר
סיבת הפטור : התקשרות אשר עריכת מכרז לגביה עלולה לפגוע ברווחיות החברה, ביכולתה להתחרות באחרים, בהזדמנות עסקית שלה, ביכולתה למלא תפקיד או מטלה שהוטלו עליה לפי דין או ביכולתה לספק שירות או מצרך חיוני לציבור, בהתאם לתקנה 34 (1) לתקנות.
התקשרות בפטורים נוספים 30/12/21 שרותי מדידות שמאות למיכלים בטרמינל H.P.S.A
סיבת הפטור : התקשרות אשר שווייה אינו עולה על 200,000 ש"ח, כקבוע בתקנה 34 (2) לתקנות.
התקשרות בפטורים נוספים 26/12/21 היתר בניה למיכל 9 באשקלון א.ב.מתכננים בע"מ
סיבת הפטור : התקשרות אשר שווייה אינו עולה על 200,000 ש"ח, כקבוע בתקנה 34 (2) לתקנות.
התקשרות בפטורים נוספים 26/12/21 קו הזנה למים בטרמינל מייה - הנחת צנרת מים וביוב בע"מ
סיבת הפטור : התקשרות אשר שווייה אינו עולה על 200,000 ש"ח, כקבוע בתקנה 34 (2) לתקנות.
התקשרות בפטורים נוספים 26/12/21 שכירת משרדים בבזיניסנטר פיי אנרג'י
סיבת הפטור : התקשרות אשר עריכת מכרז לגביה עלולה לפגוע ברווחיות החברה, ביכולתה להתחרות באחרים, בהזדמנות עסקית שלה, ביכולתה למלא תפקיד או מטלה שהוטלו עליה לפי דין או ביכולתה לספק שירות או מצרך חיוני לציבור, בהתאם לתקנה 34 (1) לתקנות.
התקשרות בפטורים נוספים 26/12/21 השכרת משרדים טרייד T4U
סיבת הפטור : התקשרות אשר עריכת מכרז לגביה עלולה לפגוע ברווחיות החברה, ביכולתה להתחרות באחרים, בהזדמנות עסקית שלה, ביכולתה למלא תפקיד או מטלה שהוטלו עליה לפי דין או ביכולתה לספק שירות או מצרך חיוני לציבור, בהתאם לתקנה 34 (1) לתקנות.
התקשרות בפטורים נוספים 26/12/21 שכירות ביזניסנטר ניוליין פי.סי.בי בע"מ
סיבת הפטור : התקשרות נוספת המהווה התקשרות המשך להתקשרות הראשונה, באישור מנכ"ל החברה, בנסיבות מיוחדות ומטעמים מיוחדים, בהתאם לתקנה 3(4)(ב)(3)
התקשרות בפטורים נוספים 14/12/21 תכנון, ניהול ופיתוח מיגונים - חשמול רכבת ישראל איציק מוסקוביץ
סיבת הפטור : התקשרות אשר שווייה אינו עולה על 200,000 ש"ח, כקבוע בתקנה 34 (2) לתקנות.
התקשרות בפטורים נוספים 14/12/21 פיקוח צמוד לעבודות הגנה קתודית ניקא הנדסה בע"מ
סיבת הפטור : התקשרות אשר שווייה אינו עולה על 200,000 ש"ח, כקבוע בתקנה 34 (2) לתקנות.
התקשרות בפטורים נוספים 14/12/21 תכנון תהליך מערכות שו"ב תפעוליות עמירה וייסמן
סיבת הפטור : התקשרות אשר שווייה אינו עולה על 200,000 ש"ח, כקבוע בתקנה 34 (2) לתקנות.
התקשרות בפטורים נוספים 02/12/21 יעוץ בתהליך דרוג ישי טריגר
סיבת הפטור : התקשרות אשר שווייה אינו עולה על 200,000 ש"ח, כקבוע בתקנה 34 (2) לתקנות.
התקשרות בפטורים נוספים 02/12/21 בדוק שכר בהתאם לחוק הגברת האכיפה פאהן קנה
סיבת הפטור : התקשרות נוספת המהווה המשך להתקשרות ראשונה, באישור ועדת המכרזים של החברה, בהתאם לתקנה 3 (4)(ב) (1) או (2)לתקנות.
התקשרות בפטורים נוספים 02/12/21 הפעלה בחרום של ציוד מכאני ועבודות דחופות טרופי גן
סיבת הפטור : התקשרות נוספת המהווה המשך להתקשרות ראשונה, באישור ועדת המכרזים של החברה, בהתאם לתקנה 3 (4)(ב) (1) או (2)לתקנות.
התקשרות בפטורים נוספים 02/12/21 יעוץ בתחום השכר והסכמי עבודה כהן יוסף אלפרד
סיבת הפטור : התקשרות נוספת המהווה התקשרות המשך להתקשרות הראשונה, באישור מנכ"ל החברה, בנסיבות מיוחדות ומטעמים מיוחדים, בהתאם לתקנה 3(4)(ב)(3)
התקשרות בפטורים נוספים 02/12/21 החכרת 3 מיכלים בתי זיקוק
סיבת הפטור : התקשרות נוספת המהווה המשך להתקשרות ראשונה, באישור ועדת המכרזים של החברה, בהתאם לתקנה 3 (4)(ב) (1) או (2)לתקנות.
התקשרות בפטורים נוספים 11/11/21 שיפוץ מיכל 115 בנמל הדלק ברוך מקל בע"מ
סיבת הפטור : התקשרות נוספת המהווה התקשרות המשך להתקשרות הראשונה, באישור מנכ"ל החברה, בנסיבות מיוחדות ומטעמים מיוחדים, בהתאם לתקנה 3(4)(ב)(3)
התקשרות בפטורים נוספים 04/11/21 אחזקת מגופים הידראוליים מתוצרת ברמד ברמד אגודה שיתופית
סיבת הפטור : התקשרות אשר שווייה אינו עולה על 200,000 ש"ח, כקבוע בתקנה 34 (2) לתקנות.
התקשרות בפטורים נוספים 19/10/21 כתיבת תשקיף לגיוס ציבורי הרצוג פוקס נאמן
סיבת הפטור : התקשרות לביצוע עבודה או רכישת שרותים הדורשת יחסי אמון מיוחדים, בהתאם לתקנה 5 (א) (2)
התקשרות בפטורים נוספים 19/10/21 ארכיון חיצוני ארכיב 2000
סיבת הפטור : התקשרות אשר שווייה אינו עולה על 200,000 ש"ח, כקבוע בתקנה 34 (2) לתקנות.
התקשרות בפטורים נוספים 19/10/21 תיקונים ואספקת חלפים למיישרי זרם להגנה קתודית סחגמה מוצרים
סיבת הפטור : התקשרות נוספת המהווה המשך להתקשרות ראשונה, באישור ועדת המכרזים של החברה, בהתאם לתקנה 3 (4)(ב) (1) או (2)לתקנות.
התקשרות בפטורים נוספים 19/10/21 ניהול ופיקוח לעבודות צנרת דלק ח.צ.ניהול ופיקוח
סיבת הפטור : התקשרות נוספת המהווה המשך להתקשרות ראשונה, באישור ועדת המכרזים של החברה, בהתאם לתקנה 3 (4)(ב) (1) או (2)לתקנות.
התקשרות בפטורים נוספים 19/10/21 סיוע גאו/ הנדסי ותאומים לפרויקט הרציפות התפקודית עידן שביט
סיבת הפטור : התקשרות אשר שווייה אינו עולה על 200,000 ש"ח, כקבוע בתקנה 34 (2) לתקנות.
התקשרות בפטורים נוספים 19/10/21 פיקוח על עבודות חשמל במתקני הדרום ברן ישראל בע"מ
סיבת הפטור : התקשרות אשר שווייה אינו עולה על 200,000 ש"ח, כקבוע בתקנה 34 (2) לתקנות.
התקשרות בפטורים נוספים 19/10/21 אחזקת תוכנות פיננסית ותקציב ד.ר.מרקם
סיבת הפטור : התקשרות נוספת המהווה התקשרות המשך להתקשרות הראשונה, באישור מנכ"ל החברה, בנסיבות מיוחדות ומטעמים מיוחדים, בהתאם לתקנה 3(4)(ב)(3)
התקשרות בפטורים נוספים 17/10/21 העתקה ומיגון קטע קו דלק "6 גלילות אשדוד ה.צ.הרשקוביץ
סיבת הפטור : התקשרות נוספת המהווה המשך להתקשרות ראשונה, באישור ועדת המכרזים של החברה, בהתאם לתקנה 3 (4)(ב) (1) או (2)לתקנות.
התקשרות בפטורים נוספים 17/10/21 הסכם מסגרת לעבודות חשמל בבית הרמלין רשת חשמל הכיכר
סיבת הפטור : התקשרות נוספת המהווה המשך להתקשרות ראשונה, באישור ועדת המכרזים של החברה, בהתאם לתקנה 3 (4)(ב) (1) או (2)לתקנות.
התקשרות בפטורים נוספים 17/10/21 עבודות ניקוי וצביעת מיכלים בטרמינל אבו חמוד סעיד
סיבת הפטור : התקשרות נוספת המהווה המשך להתקשרות ראשונה, באישור ועדת המכרזים של החברה, בהתאם לתקנה 3 (4)(ב) (1) או (2)לתקנות.
התקשרות בפטורים נוספים 17/10/21 תכנון ראשוני וסופי למערך רציפות תפקודית ברן ישראל בע"מ
סיבת הפטור : התקשרות נוספת המהווה המשך להתקשרות ראשונה, באישור ועדת המכרזים של החברה, בהתאם לתקנה 3 (4)(ב) (1) או (2)לתקנות.
התקשרות בפטורים נוספים 17/10/21 איטום שוחות: נשר, בית אלעזרי וגאליה רם גיל הנדסה
סיבת הפטור : התקשרות נוספת המהווה המשך להתקשרות ראשונה, באישור ועדת המכרזים של החברה, בהתאם לתקנה 3 (4)(ב) (1) או (2)לתקנות.
התקשרות בפטורים נוספים 13/09/21 הגשת עתירה מנהלית להיטל עו"ד עמיחי מגער
סיבת הפטור : התקשרות נוספת המהווה המשך להתקשרות ראשונה, באישור ועדת המכרזים של החברה, בהתאם לתקנה 3 (4)(ב) (1) או (2)לתקנות.
התקשרות בפטורים נוספים 01/09/21 שאיבות לפני ניקוי מיכלים 94,95 בטרמינל מיש שיווק וסחר
סיבת הפטור : התקשרות נוספת המהווה המשך להתקשרות ראשונה, באישור ועדת המכרזים של החברה, בהתאם לתקנה 3 (4)(ב) (1) או (2)לתקנות.
התקשרות בפטורים נוספים 01/09/21 הסדרת היתרי חפירה, הניה וטיפול מול בעלי קרקעות וכניסה למקרקעין רוני סימסולו
סיבת הפטור : התקשרות אשר שווייה אינו עולה על 200,000 ש"ח, כקבוע בתקנה 34 (2) לתקנות.
התקשרות בפטורים נוספים 01/09/21 הסדרת היתרי חפירה, הניה וטיפול מול בעלי קרקעות וכניסה למקרקעין שמעון בינון
סיבת הפטור : התקשרות אשר שווייה אינו עולה על 200,000 ש"ח, כקבוע בתקנה 34 (2) לתקנות.
התקשרות בפטורים נוספים 01/09/21 הסדרת היתרי חפירה, הניה וטיפול מול בעלי קרקעות וכניסה למקרקעין אבי פרחן
סיבת הפטור : התקשרות אשר שווייה אינו עולה על 200,000 ש"ח, כקבוע בתקנה 34 (2) לתקנות.
התקשרות בפטורים נוספים 26/08/21 סיוע הנדסי תהליכי אלון מנדל
סיבת הפטור : התקשרות אשר שווייה אינו עולה על 200,000 ש"ח, כקבוע בתקנה 34 (2) לתקנות.
התקשרות בפטורים נוספים 26/08/21 עבודות אחזקה מכנית במתקני הדרום כהן יצחק ובניו
סיבת הפטור : התקשרות נוספת המהווה המשך להתקשרות ראשונה, באישור ועדת המכרזים של החברה, בהתאם לתקנה 3 (4)(ב) (1) או (2)לתקנות.
התקשרות בפטורים נוספים 26/08/21 אחזקת אנלייזר חמצן במערכת מישוב אדים לאמיקו
סיבת הפטור : התקשרות אשר שווייה אינו עולה על 200,000 ש"ח, כקבוע בתקנה 34 (2) לתקנות.
התקשרות בפטורים נוספים 26/08/21 עבודות אחזקה על קו דלק גלילות אשדוד ה.צ.הרשקוביץ
סיבת הפטור : התקשרות נוספת המהווה המשך להתקשרות ראשונה, באישור ועדת המכרזים של החברה, בהתאם לתקנה 3 (4)(ב) (1) או (2)לתקנות.
התקשרות בפטורים נוספים 26/08/21 טיפול באדי דלק בטרמינל אתניב
סיבת הפטור : התקשרות נוספת המהווה המשך להתקשרות ראשונה, באישור ועדת המכרזים של החברה, בהתאם לתקנה 3 (4)(ב) (1) או (2)לתקנות.
התקשרות בפטורים נוספים 18/08/21 העסקת יועץ חיצוני רפי רגב
סיבת הפטור : התקשרות אשר שווייה אינו עולה על 200,000 ש"ח, כקבוע בתקנה 34 (2) לתקנות.
התקשרות בפטורים נוספים 18/08/21 שרותי ארכיון חיצוני ארכיב 2000
סיבת הפטור : התקשרות נוספת המהווה המשך להתקשרות ראשונה, באישור ועדת המכרזים של החברה, בהתאם לתקנה 3 (4)(ב) (1) או (2)לתקנות.
התקשרות בפטורים נוספים 18/08/21 הסדרת תב"ע לאשקלון א.ב. מתכננים
סיבת הפטור : התקשרות נוספת המהווה המשך להתקשרות ראשונה, באישור ועדת המכרזים של החברה, בהתאם לתקנה 3 (4)(ב) (1) או (2)לתקנות.
התקשרות בפטורים נוספים 18/08/21 מערכת ERP יעל תוכנה
סיבת הפטור : התקשרות נוספת המהווה המשך להתקשרות ראשונה, באישור ועדת המכרזים של החברה, בהתאם לתקנה 3 (4)(ב) (1) או (2)לתקנות.
התקשרות בפטורים נוספים 11/08/21 יעוץ משפטי בנושא איכות הסביבה עמית פולק מטלון עורכי דין
סיבת הפטור : התקשרות נוספת המהווה התקשרות המשך להתקשרות הראשונה, באישור מנכ"ל החברה, בנסיבות מיוחדות ומטעמים מיוחדים, בהתאם לתקנה 3(4)(ב)(3)
התקשרות בפטורים נוספים 11/08/21 אחזקת אתר האינטרנט של החברה אימוטיב
סיבת הפטור : התקשרות נוספת המהווה המשך להתקשרות ראשונה, באישור ועדת המכרזים של החברה, בהתאם לתקנה 3 (4)(ב) (1) או (2)לתקנות.
התקשרות בפטורים נוספים 05/08/21 בדיקות מולוך חכם בקווים ארציים רוזן
סיבת הפטור : התקשרות נוספת המהווה התקשרות המשך להתקשרות הראשונה, באישור מנכ"ל החברה, בנסיבות מיוחדות ומטעמים מיוחדים, בהתאם לתקנה 3(4)(ב)(3)
התקשרות בפטורים נוספים 05/08/21 שרותי שמאות לחברה חבקין שמאים
סיבת הפטור : התקשרות נוספת המהווה המשך להתקשרות ראשונה, באישור ועדת המכרזים של החברה, בהתאם לתקנה 3 (4)(ב) (1) או (2)לתקנות.
התקשרות בפטורים נוספים 05/08/21 פיקוח מכני במתקני הדרום ברן ישראל בע"מ
סיבת הפטור : התקשרות נוספת המהווה המשך להתקשרות ראשונה, באישור ועדת המכרזים של החברה, בהתאם לתקנה 3 (4)(ב) (1) או (2)לתקנות.
התקשרות בפטורים נוספים 29/07/21 השלמת מערכי ניקוז ופריקה בקמ"ד חדרה טיקטינר טמיר
סיבת הפטור : התקשרות נוספת המהווה המשך להתקשרות ראשונה, באישור ועדת המכרזים של החברה, בהתאם לתקנה 3 (4)(ב) (1) או (2)לתקנות.
התקשרות בפטורים נוספים 29/07/21 מיתוג ארוע ראש השנה פרומרקט
סיבת הפטור : התקשרות אשר שווייה אינו עולה על 200,000 ש"ח, כקבוע בתקנה 34 (2) לתקנות.
התקשרות בפטורים נוספים 29/07/21 ארוע ראש השנה וטקס עובדים מצטיינים פרומרקט
סיבת הפטור : התקשרות לרכישת שירותים או טובין ייחודיים שעניינם תרבות, אומנות, בידור או הווי, בהתאם לתקנון 3 (11) לתקנות.
התקשרות בפטורים נוספים 29/07/21 עבודות חשמל לפרויקט כיבוי אש בנמל הדלק א. חשמל כרמיאל בע"מ
סיבת הפטור : התקשרות נוספת המהווה המשך להתקשרות ראשונה, באישור ועדת המכרזים של החברה, בהתאם לתקנה 3 (4)(ב) (1) או (2)לתקנות.
התקשרות בפטורים נוספים 29/07/21 תכנון התקנת 3 זרועות יניקה למיכלים באשקלון פז הנדסה וניהול
סיבת הפטור : התקשרות נוספת המהווה המשך להתקשרות ראשונה, באישור ועדת המכרזים של החברה, בהתאם לתקנה 3 (4)(ב) (1) או (2)לתקנות.
התקשרות בפטורים נוספים 22/07/21 ליווי ופיתוח עיסקי וקידום פרויקטים ארנון רונד יועצים
סיבת הפטור : התקשרות אשר שווייה אינו עולה על 200,000 ש"ח, כקבוע בתקנה 34 (2) לתקנות.
התקשרות בפטורים נוספים 22/07/21 עבודות חישוף, יצירת אזורי חיץ וגיזום טרופי גן
סיבת הפטור : התקשרות נוספת המהווה המשך להתקשרות ראשונה, באישור ועדת המכרזים של החברה, בהתאם לתקנה 3 (4)(ב) (1) או (2)לתקנות.
התקשרות בפטורים נוספים 18/07/21 עבודות להקמת מערך חדש MBR בנמל הדלק אתניב
סיבת הפטור : התקשרות נוספת המהווה המשך להתקשרות ראשונה, באישור ועדת המכרזים של החברה, בהתאם לתקנה 3 (4)(ב) (1) או (2)לתקנות.
התקשרות בפטורים נוספים 18/07/21 הגשת עתירה מנהלית להיטל סלילה משרד עורכי דין מבער ושות'
התקשרות בפטורים נוספים 18/07/21 החכרת 2 מיכלי אחסון תזקיקים ויטול
סיבת הפטור : התקשרות נוספת המהווה התקשרות המשך להתקשרות הראשונה, באישור מנכ"ל החברה, בנסיבות מיוחדות ומטעמים מיוחדים, בהתאם לתקנה 3(4)(ב)(3)
התקשרות בפטורים נוספים 18/07/21 יעוץ ויצוג משפטי בתחום דיני העבודה עו"ד שלמה בכור
סיבת הפטור : התקשרות נוספת המהווה המשך להתקשרות ראשונה, באישור ועדת המכרזים של החברה, בהתאם לתקנה 3 (4)(ב) (1) או (2)לתקנות.
התקשרות בפטורים נוספים 18/07/21 בדיקת תכנון והתקנה למערך כיבוי אש אוטוריטה לאבס בע"מ
סיבת הפטור : התקשרות נוספת המהווה המשך להתקשרות ראשונה, באישור ועדת המכרזים של החברה, בהתאם לתקנה 3 (4)(ב) (1) או (2)לתקנות.
התקשרות בפטורים נוספים 18/07/21 יעוץ ארגוני וליווי מנהלים הדר קנטור
סיבת הפטור : התקשרות נוספת המהווה המשך להתקשרות ראשונה, באישור ועדת המכרזים של החברה, בהתאם לתקנה 3 (4)(ב) (1) או (2)לתקנות.
התקשרות בפטורים נוספים 18/07/21 שכירות ביזניסנטר איתן ואפרת חדידה
סיבת הפטור : התקשרות אשר עריכת מכרז לגביה עלולה לפגוע ברווחיות החברה, ביכולתה להתחרות באחרים, בהזדמנות עסקית שלה, ביכולתה למלא תפקיד או מטלה שהוטלו עליה לפי דין או ביכולתה לספק שירות או מצרך חיוני לציבור, בהתאם לתקנה 34 (1) לתקנות.
התקשרות בפטורים נוספים 06/07/21 רכישת 10 מכשירי טאבלט מוגני פיצוץ מאיה טק
סיבת הפטור : התקשרות אשר שווייה אינו עולה על 200,000 ש"ח, כקבוע בתקנה 34 (2) לתקנות.
התקשרות בפטורים נוספים 30/06/21 שכירות טי.אי פייננס בביזנסנטר T.I. Finance
סיבת הפטור : התקשרות אשר שווייה אינו עולה על 200,000 ש"ח, כקבוע בתקנה 34 (2) לתקנות.
התקשרות בפטורים נוספים 30/06/21 שכירות חברת פוליגון בע"מ בביזנסנטר פוליגון בע"מ
סיבת הפטור : התקשרות אשר עריכת מכרז לגביה עלולה לפגוע ברווחיות החברה, ביכולתה להתחרות באחרים, בהזדמנות עסקית שלה, ביכולתה למלא תפקיד או מטלה שהוטלו עליה לפי דין או ביכולתה לספק שירות או מצרך חיוני לציבור, בהתאם לתקנה 34 (1) לתקנות.
התקשרות בפטורים נוספים 30/06/21 שכירות מלון גולדן קראון בבית הרמלין גולדן קראון
סיבת הפטור : התקשרות אשר עריכת מכרז לגביה עלולה לפגוע ברווחיות החברה, ביכולתה להתחרות באחרים, בהזדמנות עסקית שלה, ביכולתה למלא תפקיד או מטלה שהוטלו עליה לפי דין או ביכולתה לספק שירות או מצרך חיוני לציבור, בהתאם לתקנה 34 (1) לתקנות.
התקשרות בפטורים נוספים 22/06/21 אחזקת גנרטורים פ.ק. גנרטורים
סיבת הפטור : התקשרות של חברה ממשלתית עם תושב מדינת חוץ, בהתאם לתקנה 34 (6)
התקשרות בפטורים נוספים 22/06/21 ליווי תהליך יזמות חיצוני - מידע מו"פ מאצרות, גגות ודפנות מיכלים דוקו - עיצוב מערכות ארגוניות בע"מ
סיבת הפטור : התקשרות אשר שווייה אינו עולה על 200,000 ש"ח, כקבוע בתקנה 34 (2) לתקנות.
התקשרות בפטורים נוספים 22/06/21 תכנון תהליך למערכות שו"ב תפעוליות עמירה וייסמן
סיבת הפטור : התקשרות אשר שווייה אינו עולה על 200,000 ש"ח, כקבוע בתקנה 34 (2) לתקנות.
התקשרות בפטורים נוספים 10/06/21 אפיון מערכת שיוך לקוחות ובילינג יובל חי
סיבת הפטור : התקשרות אשר שווייה אינו עולה על 200,000 ש"ח, כקבוע בתקנה 34 (2) לתקנות.
התקשרות בפטורים נוספים 10/06/21 אפיון מערכת שיוך לקוחות ובילינג יובל חי
סיבת הפטור : התקשרות אשר שווייה אינו עולה על 200,000 ש"ח, כקבוע בתקנה 34 (2) לתקנות.
התקשרות בפטורים נוספים 10/06/21 הסכם חלוקה במימון פינוי שטח נפלים ע"י משרד הבטחון משרד הבטחון בשיתוף נתג"ז
סיבת הפטור : התקשרות אשר עריכת מכרז לגביה עלולה לפגוע ברווחיות החברה, ביכולתה להתחרות באחרים, בהזדמנות עסקית שלה, ביכולתה למלא תפקיד או מטלה שהוטלו עליה לפי דין או ביכולתה לספק שירות או מצרך חיוני לציבור, בהתאם לתקנה 34 (1) לתקנות.
התקשרות בפטורים נוספים 10/06/21 ביטוח חבויות משולב AON Reinsurance Israel
סיבת הפטור : התקשרות של חברה ממשלתית עם תושב מדינת חוץ, בהתאם לתקנה 34 (6)
התקשרות בפטורים נוספים 10/06/21 החלפת בקר, מחשב ותוכנת SCADA במערכת מישוב אדים באשל Luveba s.a.
סיבת הפטור : התקשרות אשר שווייה אינו עולה על 200,000 ש"ח, כקבוע בתקנה 34 (2) לתקנות.
התקשרות בפטורים נוספים 10/06/21 גיבוש הנהלה בכירה Sense
סיבת הפטור : התקשרות לרכישת שירותים או טובין ייחודיים שעניינם תרבות, אומנות, בידור או הווי, בהתאם לתקנון 3 (11) לתקנות.
התקשרות בפטורים נוספים 03/06/21 שירותי שמאות לטובת פיקוח בהזרמות במתקן בילו H.P.S.A. Independent Inspectors
סיבת הפטור : התקשרות אשר עריכת מכרז לגביה עלולה לפגוע ברווחיות החברה, ביכולתה להתחרות באחרים, בהזדמנות עסקית שלה, ביכולתה למלא תפקיד או מטלה שהוטלו עליה לפי דין או ביכולתה לספק שירות או מצרך חיוני לציבור, בהתאם לתקנה 34 (1) לתקנות.
התקשרות בפטורים נוספים 03/06/21 תחזוקה שנתית למדי גזים ומנשמות במתקני החברה רותם בטיחות בע"מ
סיבת הפטור : התקשרות נוספת המהווה המשך להתקשרות ראשונה, באישור ועדת המכרזים של החברה, בהתאם לתקנה 3 (4)(ב) (1) או (2)לתקנות.
התקשרות בפטורים נוספים 03/06/21 עריכת מפות מדידה לצורך הסכם ההפעלה פלג. כהן, דויטש עורכי דין
סיבת הפטור : התקשרות נוספת המהווה המשך להתקשרות ראשונה, באישור ועדת המכרזים של החברה, בהתאם לתקנה 3 (4)(ב) (1) או (2)לתקנות.
התקשרות בפטורים נוספים 03/06/21 ביצוע בדיקת מוליכות הידראולית במאצרות בחות מיכלים תש"ן סיסטם מערכות מתקדמות
סיבת הפטור : התקשרות אשר שווייה אינו עולה על 200,000 ש"ח, כקבוע בתקנה 34 (2) לתקנות.
התקשרות בפטורים נוספים 03/06/21 שרותי ייעוץ משפטי בנושא מיסוי ד. פרידמן ושות'
סיבת הפטור : התקשרות נוספת המהווה התקשרות המשך להתקשרות הראשונה, באישור מנכ"ל החברה, בנסיבות מיוחדות ומטעמים מיוחדים, בהתאם לתקנה 3(4)(ב)(3)
התקשרות בפטורים נוספים 03/06/21 רכישת רכבי מיצובישי טרייטון 4*4 כלמוביל
סיבת הפטור : התקשרות הנעשית עם מי שזכה במכרז מרכזי, בתנאים זהים לתנאי החשב הכללי באותו מכרז, או בתנאים המיטיבים עם החברה הממשלתית, בהתאם לתקנה 34(8) לתקנות.
התקשרות בפטורים נוספים 03/06/21 מגופים לדלק טופ און / MSA
סיבת הפטור : התקשרות נוספת המהווה המשך להתקשרות ראשונה, באישור ועדת המכרזים של החברה, בהתאם לתקנה 3 (4)(ב) (1) או (2)לתקנות.
התקשרות בפטורים נוספים 03/06/21 מגופים לדלק טופ און / MSA
סיבת הפטור : התקשרות נוספת המהווה המשך להתקשרות ראשונה, באישור ועדת המכרזים של החברה, בהתאם לתקנה 3 (4)(ב) (1) או (2)לתקנות.
התקשרות בפטורים נוספים 02/06/21 מגופים לדלק הבונים
סיבת הפטור : התקשרות נוספת המהווה המשך להתקשרות ראשונה, באישור ועדת המכרזים של החברה, בהתאם לתקנה 3 (4)(ב) (1) או (2)לתקנות.
התקשרות בפטורים נוספים 26/05/21 הטמעת מיתוג חברה חדש דרור זורע
סיבת הפטור : התקשרות אשר שווייה אינו עולה על 200,000 ש"ח, כקבוע בתקנה 34 (2) לתקנות.
התקשרות בפטורים נוספים 26/05/21 יעוץ בנושא סוקס פאן קנה
סיבת הפטור : התקשרות אשר שווייה אינו עולה על 200,000 ש"ח, כקבוע בתקנה 34 (2) לתקנות.
התקשרות בפטורים נוספים 26/05/21 סיוע גיאו/הנדסי ותיאומים לפרויקט הרציפות התפקודית עידן שביט
סיבת הפטור : התקשרות נוספת המהווה התקשרות המשך להתקשרות הראשונה, באישור מנכ"ל החברה, בנסיבות מיוחדות ומטעמים מיוחדים, בהתאם לתקנה 3(4)(ב)(3)
התקשרות בפטורים נוספים 20/05/21 ניטור דליפות מאביזרים ובדיקות סביבתיות במתקני הצפון מעבדות אקולוגיה
סיבת הפטור : התקשרות אשר שווייה אינו עולה על 200,000 ש"ח, כקבוע בתקנה 34 (2) לתקנות.
התקשרות בפטורים נוספים 20/05/21 עבודות צילום צנרת במתקני תש"ן וקמ"ד ח.צ. ניהול ופיקוח הנדסי
סיבת הפטור : התקשרות נוספת המהווה המשך להתקשרות ראשונה, באישור ועדת המכרזים של החברה, בהתאם לתקנה 3 (4)(ב) (1) או (2)לתקנות.
התקשרות בפטורים נוספים 20/05/21 עבודות אחזקה בקו דלק "10 חיפה אלרואי בקטע קמ"ד גלילות בילו פטר צנרת
סיבת הפטור : התקשרות נוספת המהווה המשך להתקשרות ראשונה, באישור ועדת המכרזים של החברה, בהתאם לתקנה 3 (4)(ב) (1) או (2)לתקנות.
התקשרות בפטורים נוספים 20/05/21 אחזקה מכנית במתקני הצפון אנואר עבאס
סיבת הפטור : התקשרות נוספת המהווה המשך להתקשרות ראשונה, באישור ועדת המכרזים של החברה, בהתאם לתקנה 3 (4)(ב) (1) או (2)לתקנות.
מכרזים באתר הישן >>

Archive older than 2021-05-27 >>