מכרזים לעבודות קבלניות ונותני שרותים

באתר זה מפורסמים פרטי המכרז גם בשפה הערבית, ברם הנוסח המחייב הינו הנוסח העברי.

את מסמכי המכרז ניתן להוריד (ללא עלות) מאתר האינטרנט של החברה או לקבלם ללא תשלום (בתיאום מראש) במשרדי החברה - רחוב הסדנאות 3 א.ת. הרצלייה פיתוח, בקומה א´ בכניסה בעמדת הקבלה.
ספק המעוניין להשתתף במכרז, באחריותו הבלעדית להירשם באתר החברה (לכל מכרז בנפרד) לצורך קבלת עדכונים.

 

שימו לב! ניתן להגיש הצעות באמצעות הגשה דיגיטלית לחשבון דואר אלקטרוני ייעודי. פרטים נוספים ניתן למצוא במסמכי המכרז.

 

לבירורים או פרטים נוספים ניתן לפנות למזכירות ועדת המכרזים בכתובת דוא"ל: contractsbid@pei.co.il 
חוזים לקבלנים: נוסח החוזה יחייב בכל מכרז לעבודה קבלנית.

הצטרפות לרשימת המנויים
 • ניקוי מיכלים 94 ו- 95 בטרמינל - 21/003

  מועד פרסום: 26/01/21
  מועד אחרון להגשה: 03/03/21

  שימו לב! במכרז זה ניתן להגיש הצעות באמצעות הגשה דיגיטלית לחשבון דואר אלקטרוני ייעודי. פרטים נוספים ניתן למצוא במסמכי המכרז.

  מסמכים להורדה:
  תאריך סיור קבלנים: 09/02/21
  מיקום הסיור: לצורך תאום סיור קבלנים יש לפנות במייל למאיה בן דור maya_b@pei.co.il לא יאוחר מיום 7.2.2021.
  שעת סיור: 00:00
  באחריות המציע להירשם להשתתפות במכרז ולסיור הקבלנים רישום להשתתפות במכרז / סיור קבלנים
 • עבודות העתקה ומיגון קטע קו הדלק "6 גלילות-אשדוד עבור דיפו חולון וחציית הקו הירוק של רכבת קלה - 21/017

  מועד פרסום: 21/01/21
  מועד אחרון להגשה: 09/02/21

  שימו לב! במכרז זה ניתן להגיש הצעות באמצעות הגשה דיגיטלית לחשבון דואר אלקטרוני ייעודי. פרטים נוספים ניתן למצוא במסמכי המכרז.

  מסמכים להורדה:
  תאריך סיור קבלנים: 31/01/21
  מיקום הסיור: שירות מטיורולוגי, הכניסה מכביש 44 כיוון מזרח, מזרחית למחלף השבעה פנייה ימינה לכיוון מכון וולקני ומיד ימינה לדרך אספלט במקביל לכביש 44, נפגשים בסיבוב פנימה. לברור הגעה ניתן לפנות למנהל הפרויקט איוון 054-2828643
  שעת סיור: 09:00
  באחריות המציע להירשם להשתתפות במכרז ולסיור הקבלנים רישום להשתתפות במכרז / סיור קבלנים
 • ניהול, תכנון , תאום ופיקוח לפרויקט הרציפות התפקודית - 20/190

  מועד פרסום: 13/01/21
  מועד אחרון להגשה: 02/03/21
  מסמכים להורדה:
  תאריך סיור קבלנים: 07/02/21
  מיקום הסיור: זולת אם ייקבע אחרת, מפגש המציעים יתקיים ביום 7.2.2021 בשעה 10.00, בהיוועדות מרחוק, וזאת בהתאם להנחיות משרד הבריאות. המעוניינים להשתתף מתבקשים לשלוח עד ליום 1.2.2021 לכתובת דוא"ל Contractsbid@pei.co.il את פרטי המציע ואיש הקשר מטעמו, לרבות כתובת דוא"ל של איש הקשר לשם שליחת קישור למפגש המציעים. החברה תשלח את הקישור למפגש המציעים לכתובת דוא"ל אחת בלבד מטעם המציע.
  שעת סיור: 10:00
  באחריות המציע להירשם להשתתפות במכרז ולסיור הקבלנים רישום להשתתפות במכרז / סיור קבלנים