מכרזים לעבודות קבלניות ונותני שרותים

באתר זה מפורסמים פרטי המכרז גם בשפה הערבית, ברם הנוסח המחייב הינו הנוסח העברי.

את מסמכי המכרז ניתן להוריד (ללא עלות) מאתר האינטרנט של החברה או לקבלם ללא תשלום (בתיאום מראש) במשרדי החברה - רחוב הסדנאות 3 א.ת. הרצלייה פיתוח, בקומה א´ בכניסה בעמדת הקבלה.
ספק המעוניין להשתתף במכרז, באחריותו הבלעדית להירשם באתר החברה (לכל מכרז בנפרד) לצורך קבלת עדכונים.

 

לבירורים או פרטים נוספים ניתן לפנות לגב´ ליאת שרון ממחלקת רכש והתקשרויות טלפון: 09-9528611 כתובת דוא"ל: liat@pei.co.il

חוזים לקבלנים: נוסח החוזה יחייב בכל מכרז לעבודה קבלנית.

הצטרפות לרשימת המנויים