הצהרת נגישות

מכרזי רכש

באתר זה מפורסמים פרטי המכרז גם בשפה הערבית, ברם הנוסח המחייב הינו הנוסח העברי.
את מסמכי המכרז ניתן להוריד (ללא עלות) מאתר האינטרנט של החברה או לקבלם ללא תשלום (בתיאום מראש) במשרדי החברה - רחוב הסדנאות 3 א.ת. הרצלייה פיתוח, בקומה א´ בכניסה בעמדת הקבלה.
ספק המעוניין להשתתף במכרז, באחריותו הבלעדית להירשם באתר החברה (לכל מכרז בנפרד) לצורך קבלת עדכונים.

שימו לב! במכרז זה ניתן להגיש הצעות באמצעות הגשה דיגיטלית לחשבון דואר אלקטרוני ייעודי. פרטים נוספים ניתן למצוא במסמכי המכרז.

לבירורים או פרטים נוספים ניתן לפנות למזכירות ועדת המכרזים בכתובת דוא"ל:  purcsebid@pei.co.il

הצטרפות לרשימת המנויים
To Top

‏ד' אלול תשפ"ג
21/08/2023
סימוכין: 301713

א.ג.נ.,

 הנדון: הגשת הצעות למכרזים ולהליכים תחרותיים של תשתיות אנרגיה בע"מ
סימוכין: מכתבנו מיום 27/12/22

 

  1. לידיעתכם, במהלך החודשים הקרובים צפויה תשתיות אנרגיה בע"מ (להלן: "החברה") לאפשר הגשת הצעות למכרזים ולהליכים תחרותיים  של החברה בשיטה מקוונת (למעט במכרזים בהם יצוין אחרת), באמצעות מערכת Sourcing Vision"".

  2. השימוש במערכת יתאפשר למשתמשים רשומים בלבד. הרישום יבוצע בהליך כמפורט במדריך המצורף למכתב זה, וכך גם השימוש במערכת. תשומת לבכם לכך, שהרישום נדרש לצורך השתתפות בהליך, וקישור יישלח עבור כל הליך בנפרד.

  3. עם המעבר למערכת לא תתאפשר עוד הגשה פיזית לתיבת מכרזים במשרדי החברה, אלא אם כן האפשרות הוגדרה במפורש במסמכי המכרז.

  4.  במידת הצורך, חתימה אלקטרונית או המצאת מסמכים חתומים מקוריים תידרש בשלב שלאחר הזכייה, בעת החתימה על הסכם ההתקשרות, הכל כפי שיפורט במסמכי המכרז.

  5.  חתימה אלקטרונית היא חתימה אשר היא ייחודית לבעל אמצעי החתימה ואשר באמצעותה ניתן לזהות את בעל החתימה. את החתימה האלקטרונית ניתן לבצע באמצעות מכשיר TOKEN/כרטיס חכם.

  6. ככל הידוע לנו, ישנן 2 חברות שאושרו ע"י הרשם כגורמים מאשרים לפי סעיף 9(ב) לחוק חתימה אלקטרונית, התשס"א -2001, ובאמצעותן ניתן להשיג מכשיר TOKEN. להלן שמות החברות:
  • פרסונל איי.די. בע"מ כתובת אתר החברה: https://www.personalid.co.il/.
  • קומסיין בע"מ כתובת אתר החברה: https://www.comsign.co.il/.

     7. להלן קישור למדריך לרישום ושימוש במערכת "Sourcing Vision".

http://www.pei.co.il/db/content/8ed7c2cc750d84e85c8280a6f7a9d599.pdf

     8.  נשמח לסייע בשאלות בנושא . ניתן לפנות לאנשי קשר הבאים:

מר ערן רייניש

טל: 054-2828612

נייד: 054-2828612

מייל: rainish@pei.co.il

 

גב' אביגיל קפרוף

טל: 09-9528465

נייד: 054-7535901

מייל: abigail_c@pei.co.il
 

    9.  נודה להיערכותכם.

בברכה,
שרון אשכנזי-שטלריד
מנהלת מחלקת רכש והתקשרויות