מבנה ארגוני

מבנה ארגוני של תשתיות נפט ואנרגיה

הנהלת החברה

רפי טטרקה - מנכ"ל החברה

אורי לוי - משנה למנכ"ל וראש אגף כספים

ויקטור לוי - עוזר מנכ"ל ומנהל יחידת מערכות מידע

תמר בצלאל בורשטיין - רמ"ט מנכ"ל ומנהלת סיכונים

מירב רבינוביץ' יחזקאלי - מזכירת החברה

אורנה אלסון - סמנכ"ל משאבי אנוש

יעקב סופרין - סמנכ"ל תפעול

אילן מינץ - ראש אגף הנדסה

שמעון אזולאי - ראש אגף קו מוצרי דלק, בטיחות וכיבוי אש

רפי רגב - ראש אגף אסטרטגיה ונכסים

אסנת שיכמן נייברג - ראש אגף מסחר

אבי מורדו - מנהל יחידת הביטחון