פניה לאישור ביצוע עבודות

חברת תשתיות אנרגיה הינה חברה ממשלתית העוסקת באחסון והולכת דלקים בקווי צנרת תת קרקעית בפריסה ארצית. קווי הדלק עוברים בתחומי רשויות מוניציפאליות רבות, חוצים אזורים חקלאים ועירוניים וכן תשתיות ארציות כגון: כבישים, מסילות רכבת, קווי חשמל, קווי מים, כבלי תקשורת ומערכות על ותת-קרקעיות נוספות.

לכן, קיים צורך בהנחייה, תיאום והגדרה של כלל הפעילויות הטכניות והבטיחותיות הנחוצות לפעילות בסביבת קווי הדלק . מטעמי בטיחות, כל פעולה בסביבת קווי הדלק מחייבת תיאום פרטני עם החברה וביצועה מותנה בנוכחות פיקוח צמוד מטעם החברה.


אזורים ללא צורך באישור תשתיות אנרגיה לקבלת היתר עבודה לחץ כאן

צרו קשר לפני שאתם חופרים

יש לפנות אל:

גב' ויקטוריה רוגוב, מנהלת GIS והרשאות פעילות ברצועת הדלק
החברה לתשתיות אנרגיה, הסדנאות 3, א.ת. הרצליה פיתוח, ת.ד. 2121, הרצליה 46120 | טלפון: 09-9528521, 09-9528582 pei_permits@pei.co.il

תהליך קבלת היתר עבודה
 
1. פניה של גורם חוץ:
יזמים, קבלנים וגורמים חיצוניים, המתעתדים לבצע עבודות בסמיכות או על רצועת קווי דלק, צריכים לפנות באמצעות דוא"ל לכתובת pei_permits@pei.co.il עם מכתב פניה בצירוף תוכניות מדידה של מיקום העבודות אותן הם מבקשים לבצע, אל מחלקת נכסים בחברת תשתיות אנרגיה.
את התוכניות יש להגיש בשני פורמטים PDF ו- DWG.
עם קבלת הפניה תשלח מספר פניה לפונה תוך 72 שעות לצורך מעקב.
 

2. בדיקת התכניות והנתונים:
עם קבלת הפניה (בהתאם לסעיף 1) תבוצע בדיקה באם העבודה הנדרשת נכללת בתחום רצועת קווי הדלק.
א. במידה והעבודה המבוקשת איננה נמצאת בתחום רצועת קווי הדלק ישלח אישור לביצוע העבודה לפונה.
ב. במידה והעבודה הנדרשת מתבצעת בסמיכות או בתחם רצועת קווי הדלק, היא מחויבת במתן אישור והנחיות טכניות ובטיחות מטעם תשתיות אנרגיה לביצוע העבודות.
 

3. מסמכי אישור והנחיות טכניות ובטיחות:
דוגמה לקובץ היתר (ללא הנחיות טכניות) הנשלח לפונה לפי סעיף 2ב קישור לטופס 
 

4. פיקוח על העבודות
חברת תשתיות אנרגיה תספק לפונה פיקוח מלא (בתשלום) על עבודות במידה ונדרש וזאת ע"מ לוודא שאין כל סכנה בטיחותית ותפעולית בעבודה אל מול קווי הדלק.
לא תבוצע כל עבודה שהיא בתחום רצועת קווי הדלק ללא נוכחות נציגי תשתיות אנרגיה בשטח.

 
 
*להסרת ספק מובהר כי החברה שומרת לעצמה הזכות לשינוי הטפסים הקשורים להיתרי העבודה ותוכנם. עם עדכון הטפסים יפורסם הנוסח המעודכן באתר זה.