הצהרת נגישות

שאלות תשובות כללי

שאלות תשובות כללי

כיצד ניתן לדעת היכן עוברים קווים של צינורות נפט ודלק?

קווי הדלק של תשתיות אנרגיה מסומנים לכל אורכם ע"י שלטי סימון עיליים (מעל פני הקרקע), המציינים באופן כללי את מיקום הקווים ומספר טלפון ליצירת קשר. מיקום מדויק של הקווים יסופק על ידי החברה.

יזם, המבקש לבצע עבודה על קו הדלק, חייב לפנות לחברה בבקשה מפורטת טרם ביצוע העבודות וזו תספק לו את המידע הדרוש ואת היתר העבודה.

סמוך לקווי צינורות נפט ודלק - אילו פעולות מותר לעשות ללא תיאום? אילו פעולות צריך לתאם עם החברה?

כל פעולה המתבצעת בסמיכות לקווי דלק, או עליהם, דורשת תיאום וקבלת היתר עבודה מאגף נכסים בחברת תשתיות אנרגיה בע"מ.

האם יש סכנה לזיהום קרקע ומים כתוצאה מדליפה אפשרית של דלק מן הצינורות?

במידה וקו הדלק נפגע בשוגג או במזיד קיים חשש לדליפה של דלק מן הצינורות ולזיהום קרקע ומים. מסיבה זו מבצעת חברת תשתיות אנרגיה פיקוח ובקרה שוטפים (24 שעות ביממה) על קווי הדלק, הן באמצעות מערכת בקרה אוטומטית והן באמצעות סיירים בשטח.

למי פונים אם רוצים לעבוד סמוך לקווי צינורות נפט ודלק?

פונים לאגף נכסים בחברה לקבלת היתר עבודה.

אילו פעולות נוקטת החברה בהיבט של זיהום אויר?

במתקני הניפוק של החברה קיימת מערכת למישוב אדים לצורך קליטת אדים שנפלטים והשבתם למערכת.

מה עושה החברה כדי למנוע סכנה של אש במתקנים?

כל מתקני החברה, ללא יוצא מן הכלל, מצוידים במערכות כיבוי אש מתקדמות ברמה בינלאומית, המופעלות אוטומטית באירועי שריפה. בנוסף קיימים במתקנים מאגרי מים ומיכל של מים קלים (קצף).

מערכות אלה נבדקות באופן שוטף, וכשירותן ותקינותן נבחנות לאורך כל השנה, לרבות בקיאות העובדים בהפעלתם.

כל המתקנים של חברת תשתיות אנרגיה הם בעלי אישורים מהרשויות וכן מהאיגוד הארצי לכבאות על תקינות סידורי כבאות.

האם החברה עומדת בתקני בטיחות, בטחון ואיכות הסביבה?

כמובן, תשתיות אנרגיה בע"מ פועלת במסגרת מערכות הניהול המתקדמות ביותר לאבטחת איכות, איכות הסביבה, בטיחות וגהות על-פי עקרונות התקנים הבינלאומיים המאושרים על ידי מכון התקנים הבריטי (BSI) ועל ידי מכון התקנים הישראלי.

To Top