הצהרת נגישות

פעילות נמלית

מערך התשתית של חברת תשתיות אנרגיה כולל בתוכו פעילות נמלית המתבצעת בנמלי הדלק ומעגנים (מינגשים) ימיים בחיפה ובאשקלון.

בנמלי הדלק הפעילות כוללת: שירותי פריקה וטעינה של נפט גולמי ומוצריו. וכן מתן שירותי תדלוק ופריקות מי נטל / שיפולים ועוד. מוצרי הנפט הנפרקים מוזרמים למערך האחסון בחוות מיכלי הדלק של החברה ומשם מוזרמים ליעדם - לבית הזיקוק או לצרכנים הגדולים במשק הדלק הישראלי.

המעגנים הימיים מספקים שירותי פריקה למכליות-ים באמצעות חיבור לצנרת תת ימית, אליה מתחברת המכלית בלב ים או באמצעות מזח דלק אליו נקשרות האניות.

To Top