הצהרת נגישות

אחסון

חברת תשתיות אנרגיה עוסקת באחסון של נפט גולמי ומוצריו: מזוט, סולר, קרוסין ובנזין. לחברה 7 חוות אחסון הפרוסות לאורכה  של המדינה, תשתיות האחסון בחוות המיכלים משלבות אחסון במערך מיכול עילי  ותת קרקעי בנפחים משתנים, מערכי שאיבה ייעודיים וכן מערכות המאפשרות מתן שירותי תמיכה נדרשים בהתאמה לייעוד חוות האחסון.  חוות האחסון  מקושרים במערך ארצי של  קווי הולכה תת קרקעיים המאפשרים חיבור לצרכנים הגדולים ולמקשרים הימיים במשק האנרגיה הישראלי.

מתקני האחסון של החברה עומדים בתקנים הבינלאומיים הנהוגים בתעשייה  וכפופים להנחיות ותנאים רגולטורים מחמירים ביותר בכלל ממשקי העשייה ובכללם בטיחות וכיבוי אש, איכות הסביבה , תפעול, תחזוקה בניה ועוד. החברה מפעילה מערכי בקרה וניטור תהליכי תוך שימוש בטכנולוגיות מתקדמות המתבססות על הטכנולוגיות המיטביות הזמינות  בתעשייה - BAT (Best Available Techniques) להבטחת פעילות בטוחה ושמירה על הסביבה.

To Top