הצהרת נגישות

איכות הסביבה

תשתיות אנרגיה מחויבת לשמירה על הסביבה, להגנה על ערכי הטבע הקיימים והבטחת עתידם של הדורות הבאים

חברת תשתיות אנרגיה מפוקחת ומבוקרת, לצורך מימוש מחויבותה להגנה על הסביבה, היא פועלת בשיתוף פעולה מלא ובהתאם לחוק ולהנחיות הגורמים הרלוונטיים, בהם המשרד להגנת הסביבה, איגודי ערים לאיכות הסביבה, מכבי אש, רשות המים, רשויות מקומיות ופיקוד העורף.

על מנת להבטיח שמירה מיטבית על הסביבה, משקיעה תשתיות אנרגיה משאבים אדירים ולשם כך, היא מקפידה לבצע פעולות היערכות רבות כגון, בקרה וניטור של תהליכים, שמירה על איכות האוויר, מניעת זיהום מים וקרקע והיערכות לטיפול בזיהום ים. מתקני החברה עומדים בתקני סביבה ובטיחות בינלאומיים מהמחמירים ביותר בעולם.  

החברה מקדמת תפיסה של פיתוח בר קיימא המשלבת בין סביבה, יעילות תהליכי העבודה וכלכלה. במסגרת זו, מפעילה החברה תוכנית אכיפה סביבתית בה נבחנים מתקני החברה, לרבות נהלי החברה, היתרי הרעלים ורישיונות העסק בכל אתר. לחברה תקן איכות 14001 בתחום איכות הסביבה, במסגרתו מוגדרת תוכנית עבודה שנתית המתווה יעדים ופעילויות לשנת העבודה. תכנית העבודה מבוקרת באופן שוטף ואחת לחצי שנה על-ידי פורום סביבתי כמוגדר בנהלי האיכות.

תשתיות אנרגיה הציבה בראש סדר היום הניהולי של החברה את נושאי האחריות התאגידית והסביבתית, אשר מבטיחים יצירת ערך וצמיחה מצד אחד ותרומה לקהילה מצד שני.

 

שמירה על איכות האוויר

תשתיות אנרגיה מחויבת לעמידה בדרישות התקינה והחוק ומיישמת בפעילותה את עקרון ה- BAT (Best Available Techniques) – החברה משלבת בפעילותה את הטכנולוגיות העדכניות והזמינות הטובות ביותר שקיימות בתחומי השמירה על איכות האוויר.

כמו כן, החברה מחויבת לעמידה בעקרון ה- LDAR (Leak Detection and Repair Plan) – לשם כך, תשתיות אנרגיה מצוידת בציוד החדיש ביותר בתחום, ומבצעת ניטור תקופתי בהתאם לדרישות ה- eldar.

החברה מפעילה מערכות מישוב אדים במתקנים בהם נדרשת הפעלת מערכת שכזו.

 

מניעת זיהום ים  

תשתיות אנרגיה נוקטת במגוון פעולות היערכות על מנת להבטיח שמירה על הים והחופים במדינת ישראל.

  • תחזוקה שוטפת של קווים ימיים-  החברה מפעילה ומתחזקת את הקווים הימיים על פי התקנים הבינלאומיים המחמירים ודרישות הרגולציה הישראלית.
  • היערכות לאירוע של זיהום ים  - תשתיות אנרגיה מצוידת בציוד חדיש הייעודי לטיפול בזיהום ים. בהתאם לנהלים ובפיקוח המשרד להגנת הסביבה (אגף ים וחופים) החברה ועובדיה ערוכים לטיפול בתרחיש חירום ובכלל זה מבצעים תרגולים בתחום זיהום ים בתיאום עם אגף ים וחופים , הכוללים בחינה ופריסה של הציוד הייעודי, תוך הפעלת צוותים והדמיה של אירוע דליפת דלק לים.
  • טיפול במי תהליך - טיפול בשפכי נמל הדלק-  בהתאם לדרישות המשרד להגנת הסביבה במסגרת רישיון העסק נבנה בנמל הדלק מתקן ביולוגי לטיפול בשפכים, הכולל מפריד ביולוגי (MBR) ומערך לטיפול באדים. מטרת הפרויקט היא לייצר קולחין העומדים בהיתר ההזרמה.

 

ניצול מיטבי של הקרקע  

תשתיות אנרגיה הקימה שני שדות סולאריים לייצור חשמל ירוק, נקי וידידותי לסביבה לטובת אזרחי מדינת ישראל.
במסגרת המיזם החדשני, הוקמו שני מתקנים פוטו-וולטאיים במתח גבוה, בהספק של 16.5 מגה וואט ו- 7.5 מגה וואט, על פני שטח של מאות דונמים, אחד במתקן האשל והשני במתקן אפרת של תשתיות אנרגיה. מדובר במיזם ראשון מסוגו בישראל המספק חשמל ירוק לטובת אזרחי מדינת ישראל, תוך ניצול של קרקע שאיננה שמישה לצרכים אחרים. החשמל שייוצר במתקנים מועבר לרשת ההולכה הארצית ומסופק לאזרחי ישראל.  לצד זאת, יאפשר המיזם המשך רציפות תפעולית של מתקן אנרגיה אסטרטגי.

 

שמירה על מגוון ביולוגי 

תשתיות אנרגיה פועלת לשמירה על המגוון הביולוגי, ומשתתפת בפרויקט "תמיכה בחדשנות בהטמעת שיקולי מגוון ביולוגי בחברות" אשר הוקם בשיתוף המשרד להגנת הסביבה והחברה להגנת הטבע. הפרויקט עוסק בהטמעת שיקולי המגוון הביולוגי בתהליכי תכנון וניהול החברה. החברה שומרת על המגוון הביולוגי באמצעות צמצום זיהום האור במתקני החברה, צמצום השפעת מינים פולשים על המערכת האקולוגית בסביבות המתקנים ושימור מין אנדמי בסכנת הכחדה – שום קולמן.

show:1איכות הסביבה
  • מסוף אשל
To Top