אישור לביצוע עבודות

חברת תש"ן הינה חברה ממשלתית העוסקת באחסון והולכת דלקים בקווי צנרת תת קרקעית בפריסה ארצית. קווי הדלק עוברים בתחומי רשויות מוניציפאליות רבות, חוצים אזורים חקלאים ועירוניים וכן תשתיות ארציות כגון: כבישים, מסילות רכבת, קווי חשמל, קווי מים, כבלי תקשורת ומערכות על ותת-קרקעיות נוספות.

לכן, קיים צורך בהנחייה, תיאום והגדרה של כלל הפעילויות הטכניות והבטיחותיות הנחוצות לפעילות בסביבת קווי הדלק . מטעמי בטיחות, כל פעולה בסביבת קווי הדלק מחייבת תיאום פרטני עם החברה וביצועה מותנה בנוכחות פיקוח צמוד מטעם החברה.

צרו קשר לפני שאתם חופרים

יש לפנות אל:

גב' ויקטוריה רוגוב, מנהלת GIS והרשאות פעילות ברצועת הדלק
החברה לתשתיות נפט ואנרגיה, הסדנאות 3, א.ת. הרצליה פיתוח, ת.ד. 2121, הרצליה 46120 | טלפון: 09-9528521, 09-9528582 pei_permits@pei.co.il

תהליך קבלת היתר עבודה
 
1. פניה בכתב של גורם חוץ:
יזמים, קבלנים וגורמים חיצוניים, המתעתדים לבצע עבודות בסמיכות או על רצועת קווי דלק, צריכים לפנות בכתב, בצירוף תוכניות מדידה של מיקום העבודות אותן הם מבקשים לבצע, אל מחלקת נכסים בחברת תש"ן.
 

2. בדיקת התכניות והנתונים:
עם קבלת הפניה תבוצע בדיקה באם העבודה הנדרשת נכללת בתחום רצועת קווי הדלק. במידה והעבודה המבוקשת איננה נמצאת בתחום רצועת קווי הדלק ישלח אישור לביצוע העבודה לפונה. במידה והעבודה הנדרשת מתבצעת בסמיכות או בתחם רצועת קווי הדלק, היא מחויבת במתן אישור והנחיות טכניות ובטיחות מטעם תש"ן לביצוע העבודות.
 

3. מסמכי אישור והנחיות טכניות ובטיחות:

דוגמה לטופס קישור לטופס 
 

4. פיקוח על העבודות
חברת תש"ן תספק לפונה פיקוח מלא (בתשלום) על עבודות וזאת ע"מ לוודא שאין כל סכנה בטיחותית ותפעולית בעבודה אל מול קווי הדלק.
לא תבוצע כל עבודה שהיא בתחום רצועת קווי הדלק ללא נוכחות נציגי תש"ן בשטח.

 
 
*להסרת ספק מובהר כי החברה שומרת לעצמה הזכות לשינוי הטפסים הקשורים להיתרי העבודה ותוכנם. עם עדכון הטפסים יפורסם הנוסח המעודכן באתר זה.