התקשרויות בפטור לפי תקנה 34(2)
שבוצעו לאחר הליך תחרותי

תאריך החלטת הועדה קובץ
22/06/22 הורדה
22/06/22 הורדה
16/06/22 הורדה
09/06/22 הורדה
09/06/22 הורדה
01/06/22 הורדה
31/05/22 הורדה
26/05/22 הורדה
25/05/22 הורדה
17/05/22 הורדה
28/04/22 הורדה