התקשרויות בפטור לפי תקנה 34(2)
שבוצעו לאחר הליך תחרותי

תאריך החלטת הועדה קובץ
13/04/21 הורדה
06/04/21 הורדה
24/03/21 הורדה
17/03/21 הורדה
14/03/21 הורדה
17/02/21 הורדה
10/02/21 הורדה
03/02/21 הורדה