התקשרויות בפטור לפי תקנה 34(2)
שבוצעו לאחר הליך תחרותי

תאריך החלטת הועדה קובץ
19/02/20 הורדה
19/02/20 הורדה
12/02/20 הורדה
12/02/20 הורדה
04/02/20 הורדה
29/01/20 הורדה
29/01/20 הורדה
22/01/20 הורדה
22/01/20 הורדה
09/01/20 הורדה
09/01/20 הורדה
31/12/19 הורדה
31/12/19 הורדה
26/12/19 הורדה
26/12/19 הורדה
18/12/19 הורדה
18/12/19 הורדה
05/12/19 הורדה
28/11/19 הורדה
28/11/19 הורדה