התקשרויות בפטור לפי תקנה 34(2)
שבוצעו לאחר הליך תחרותי

תאריך החלטת הועדה קובץ
13/09/21 הורדה
18/08/21 הורדה
11/08/21 הורדה
28/07/21 הורדה
21/07/21 הורדה
30/06/21 הורדה