התקשרויות בפטור לפי תקנה 34(2)
שבוצעו לאחר הליך תחרותי

תאריך החלטת הועדה קובץ
06/01/21 הורדה
16/12/20 הורדה
25/11/20 הורדה
11/11/20 הורדה
28/10/20 הורדה