התקשרויות בפטור לפי תקנה 34(2)
שבוצעו לאחר הליך תחרותי

תאריך החלטת הועדה קובץ
30/06/20 הורדה
24/06/20 הורדה
24/06/20 הורדה
17/06/20 הורדה
10/06/20 הורדה
02/06/20 הורדה
26/05/20 הורדה
19/05/20 הורדה
14/05/20 הורדה
14/05/20 הורדה
06/05/20 הורדה
06/05/20 הורדה
22/04/20 הורדה