התקשרויות בפטור לפי תקנה 34(2)
שבוצעו לאחר הליך תחרותי

תאריך החלטת הועדה קובץ
18/01/22 הורדה
13/01/22 הורדה
04/01/22 הורדה
29/12/21 הורדה