התקשרות בפטורים נוספים

להלן פרסום התקשרויות נוספות שלא באמצעות מכרז, בהתאם לתקנות חובת המכרזים התשנ"ג - 1993.

מספר מכרז מועד פרסום נושא שם הספק/הקבלן
20/167 05/07/20 העברת מולוך חכם קו בז"ן חיפה אלרואי rosen
סיבת הפטור : התקשרות של חברה ממשלתית עם תושב מדינת חוץ, בהתאם לתקנה 34 (6)
20/174 01/07/20 היתרי חפירה לקו "6 קמ"ד תל אביב- קמ"ד אשדוד שמעון בינון
סיבת הפטור : התקשרות אשר שווייה אינו עולה על 200,000 ש"ח, כקבוע בתקנה 34 (2) לתקנות.
20/163 01/07/20 תכנון שידרוג חשמל ובקרה במתקנים קטנים שלב ג מבי הנדסה
סיבת הפטור : התקשרות אשר שווייה אינו עולה על 200,000 ש"ח, כקבוע בתקנה 34 (2) לתקנות.
13/124 01/07/20 שרותי פריקת מי שיפוליים למעגן מעגן עבודות ימיות וצלילה בע"מ
סיבת הפטור : התקשרות נוספת המהווה המשך להתקשרות ראשונה, באישור ועדת המכרזים של החברה, בהתאם לתקנה 3 (4)(ב) (1) או (2)לתקנות.
התקשרויות להודעות פטור בשנה האחרונה >>