התקשרות בפטורים נוספים

להלן פרסום התקשרויות נוספות שלא באמצעות מכרז, בהתאם לתקנות חובת המכרזים התשנ"ג - 1993.

מספר מכרז מועד פרסום נושא שם הספק/הקבלן
15/161 17/01/19 אחזקת מדחסי אוויר במתקני הצפון ב.ברב תעשיות מתכת בע"מ
סיבת הפטור : התקשרות נוספת המהווה המשך להתקשרות ראשונה, באישור ועדת המכרזים של החברה, בהתאם לתקנה 3 (4)(ב) (1) או (2)לתקנות.
17/134 17/01/19 תכנון קווים להעברת סולר וקרוסין לשוחת בז"א לודן הנדסה ישראל בע"מ
סיבת הפטור : התקשרות נוספת המהווה המשך להתקשרות ראשונה, באישור ועדת המכרזים של החברה, בהתאם לתקנה 3 (4)(ב) (1) או (2)לתקנות.
19/007 17/01/19 תכנון עבודות צנרת בשוחת תל נוף וגבעתי אפי קגנובסקי הנדסה
סיבת הפטור : התקשרות אשר שווייה אינו עולה על 200,000 ש"ח, כקבוע בתקנה 34 (2) לתקנות.
18/352 17/01/19 תכנון תהליך למערכות שו"ב תפעוליות עמירה וייסמן
סיבת הפטור : התקשרות אשר שווייה אינו עולה על 200,000 ש"ח, כקבוע בתקנה 34 (2) לתקנות.
17/344 17/01/19 שדרוג מערכות כיבוי אש בקמ"ד חיפה לסיכו בע"מ
סיבת הפטור : התקשרות נוספת המהווה המשך להתקשרות ראשונה, באישור ועדת המכרזים של החברה, בהתאם לתקנה 3 (4)(ב) (1) או (2)לתקנות.
התקשרויות להודעות פטור בשנה האחרונה >>