מכרזים לעבודות קבלניות ונותני שרותים

באתר זה מפורסמים פרטי המכרז גם בשפה הערבית, ברם הנוסח המחייב הינו הנוסח העברי.

את מסמכי המכרז ניתן להוריד (ללא עלות) מאתר האינטרנט של החברה או לקבלם ללא תשלום (בתיאום מראש) במשרדי החברה - רחוב הסדנאות 3 א.ת. הרצלייה פיתוח, בקומה א´ בכניסה בעמדת הקבלה.
ספק המעוניין להשתתף במכרז, באחריותו הבלעדית להירשם באתר החברה (לכל מכרז בנפרד) לצורך קבלת עדכונים.

 

שימו לב! ניתן להגיש הצעות באמצעות הגשה דיגיטלית לחשבון דואר אלקטרוני ייעודי. פרטים נוספים ניתן למצוא במסמכי המכרז.

 

לבירורים או פרטים נוספים ניתן לפנות למזכירות ועדת המכרזים בכתובת דוא"ל: contractsbid@pei.co.il 
חוזים לקבלנים: נוסח החוזה יחייב בכל מכרז לעבודה קבלנית.

הצטרפות לרשימת המנויים


מכרזים באתר הישן >>