חדשנות

 

כ"ד אייר תשפ"ב
24/5/22
סימוכין: 284511

 

א.ג.נ.,

הנדון: הגשת הצעות דיגיטליות למכרזי תשתיות אנרגיה בע"מ

סימוכין: מכתבנו מיום 27/4/21
          מכתבנו מיום 10/1/22

  1. בכוונת תשתיות אנרגיה בע"מ (להלן: "החברה") לאפשר הגשת הצעות למכרזי החברה בשיטה דיגיטלית אשר מחייבת הגשת הצעה שחתומה אלקטרונית.
  2. חתימה אלקטרונית היא חתימה אשר היא ייחודית לבעל אמצעי החתימה ואשר באמצעותה ניתן לזהות את בעל החתימה. את החתימה האלקטרונית ניתן לבצע באמצעות מכשיר TOKEN/כרטיס חכם.
  3. ככל הידוע לנו ישנן 2 חברות שאושרו ע"י הרשם כגורמים מאשרים לפי סעיף 9(ב) לחוק חתימה אלקטרונית, התשס"א -2001, ובאמצעותן ניתן להשיג מכשיר TOKEN.

            להלן שמות החברות:

  1. בתקופה שעד ה - 31.12.22 חברת תשתיות נפט ואנרגיה מאפשרת להגיש את ההצעות למכרזים בהגשה פיזית או בהגשה דיגיטלית בהתאם לבחירת הספק/קבלן.
  2. לנוחיותכם מצורפות הנחיות טכניות לביצוע חתימה אלקטרונית בהצעות דיגיטליות.
  3. נשמח לסייע בשאלות נוספות בנושא, ניתן לפנות לאנשי קשר הבאים:

מכרזים לעבודות קבלניות ונותני שירותים:

גב' ליאת שרון

טל: 09-9528611

נייד: 054-2828611

מייל: liat@pei.co.il

או –

עו"ד מאיה בן-דור

טל: 09-9528553

נייד: 054-2828553

מייל: Maya_b@pei.co.il

 

מכרזי טובין

גב' טלמור סלע

טל: 09-9528614

נייד:054-2828614

מייל: talmor@pei.co.il

 

  1. נודה להיערכותכם.

 בברכה,

 

שרון אשכנזי-שטלריד

מנהלת מחלקת רכש והתקשרויות