הצהרת נגישות

חדשנות

To Top

‏כ"ט סיון תשפ"ג
‏18/06/2023
סימוכין: 297679

א.ג.נ.,

 

הנדון: הגשת הצעות למכרזים ולהליכים תחרותיים של תשתיות אנרגיה בע"מ
סימוכין: מכתבנו מיום 27/12/22

  1. במהלך החודשים הקרובים צפויה תשתיות אנרגיה בע"מ (להלן: "החברה") לאפשר הגשת הצעות למכרזים ולהליכים תחרותיים של החברה בשיטה מקוונת (למעט במכרזים בהם יצוין אחרת), באמצעות מערכת Sourcing Vision"".

  2. השימוש במערכת יתאפשר למשתמשים רשומים בלבד. הרישום יבוצע בהליך כמפורט במדריך המצורף למכתב זה, וכך גם השימוש במערכת.

  3. עם המעבר למערכת לא תתאפשר עוד הגשה פיזית לתיבת מכרזים במשרדי החברה, אלא אם כן האפשרות הוגדרה במפורש במסמכי המכרז.

  4. חתימה אלקטרונית תידרש בשלב שלאחר הזכייה, בעת החתימה על הסכם ההתקשרות, כפי שיפורט במסמכי המכרז.

  5. חתימה אלקטרונית היא חתימה אשר היא ייחודית לבעל אמצעי החתימה ואשר באמצעותה ניתן לזהות את בעל החתימה. את החתימה האלקטרונית ניתן לבצע באמצעות מכשיר TOKEN/כרטיס חכם.

  6. ככל הידוע לנו, ישנן 2 חברות שאושרו ע"י הרשם כגורמים מאשרים לפי סעיף 9(ב) לחוק חתימה אלקטרונית, התשס"א -2001, ובאמצעותן ניתן להשיג מכשיר TOKEN. להלן שמות החברות:
  1. להלן קישור למדריך לרישום ושימוש במערכת "Sourcing Vision".

http://www.pei.co.il/db/content/b389d8f32d9713ca3ea72981d80b7d16.pdf 

8. נשמח לסייע בשאלות נוספות בנושא, ניתן לפנות לאנשי קשר הבאים: 

מכרזים והליכים תחרותיים לעבודות קבלניות ונותני שירותים, תכנון, פיקוח, יעוץ.

גב' ליאת שרון

טל: 09-9528611

נייד: 054-2828611

מייל: liat@pei.co.il

 

גב' עדן שיוביץ

טל: 09-9528572

נייד: 054-5639998

מייל: eden_s@pei.co.il

עו"ד מאיה בן-דור

טל: 09-9528553

נייד: 054-2828553

מייל: Maya_b@pei.co.il

 

 

 

9. נודה להיערכותכם.

 

בברכה,
שרון אשכנזי-שטלריד
מנהלת מחלקת רכש והתקשרויות