הנהלת החברה

מבנה ארגוני של תשתיות נפט ואנרגיה

הנהלת החברה

ערן חימוביץ - מנכ"ל החברה

אלי צוקר - סמנכ"ל כספים

אורנה אלסון - סמנכ"ל משאבי אנוש

שמעון אזולאי - סמנכ"ל תפעול וראש אגף קו מוצרי דלק

אילן מינץ - ראש אגף הנדסה

רן צבר - ראש אגף בטיחות וכיבוי אש

רפי רגב - ראש אגף תשתיות ונכסים

שחר רוזנבוים - ראש אגף מערכות מידע

אבי מורדו - מנהל ביטחון ארצי

טל רוטשילד בהרל - ראש אגף מסחר 

מירב רבינוביץ' יחזקאלי - מזכירת החברה