תקני איכות

חברת תשתיות נפט ואנרגיה מפעילה מערכות ניהול מתקדמות ביותר לאבטחת איכות, איכות הסביבה, בטיחות ובריאות בתעסוקה, אבטחת מידע, ניהול אנרגיה, המשכיות עסקית וניהול בטיחות בתעבורה על-פי עקרונות התקנים הבינלאומיים המאושרים על ידי ארגון התקינה הבינלאומי (ISO) ועל ידי מכון התקנים הישראלי.

 

על עמידתה באמות המידה הגבוהות של איכות, הוענקה לחברה ע"י מכון התקנים הישראלי  תעודת  "תו היהלום".

 

לחברה הוענקו שבעה תקני איכות: 

 • ת"י 2015: 9001 ISO ניהול מערכת איכות

  ת"י 2015: 9001 ISO ניהול מערכת איכות

  ת"י 9001 ISO הינו תקן בין- לאומי המגדיר דרישות לניהול מערכת איכות. עמידה בדרישות התקן מעידה כי הארגון: מסוגל לספק באפן עקבי מוצר העומד בדרישות הלקוח ובדרישות תחיקתיות ישימות.
  חותר להגביר את שביעות רצון לקוחותיו באמצעות יישום אפקטיבי של מערכת האיכות בארגון, מיישם תהליכים לשיפור מתמיד של המערכת באמצעות הבטחת התאמה (CONFORMITY) לדרישות הלקוח ולדרישות תחיקתיות ישימות.

 • ת"י 2015: 14001 ISO ניהול מערכת להגנת הסביבה

  ת"י 2015: 14001 ISO ניהול מערכת להגנת הסביבה

  ת"י 14001 ISO הינו תקן בין-לאומי המגדיר דרישות למערכת ניהול סביבתי.
  אישור מכון התקנים הישראלי למערכת ניהול סביבתי מוכיח, שהארגון נוקט אמצעים בכדי לממש את מחויבותו לסביבה, דבר הבא לידי ביטוי בייצור, בשירות ובפעולות אחזקה. המודעות לנושא איכות הסביבה והחקיקה הנובעת מכך, מציבה בפני הארגונים דרישה למחויבות לנושא והירתמות לשמירה על הגנת הסביבה.
 • ת"י 2013: 27001 ISO ניהול מערכת אבטחת מידע

  ת"י 2013: 27001 ISO ניהול מערכת אבטחת מידע

  התקן לניהול אבטחת המידע ISO 27001 מגדיר עקרונות פשוטים שיטתיים ותכליתיים, להקמת ניהול ותחזוקה של מערכת אבטחת מידע המתאימה לארגון. התעדה למערכת ניהול אבטחת המידע על ידי מכון התקנים הישראלי (לפי דרישות ת"י 27001 ISO), מוכיחה שהארגון נוקט באמצעים המתאימים בכדי לממש את מחויבותו לשמירה על המידע ולנהלו בצורה יעילה.

 • ת"י 2018: 45001 ISO ניהול מערכת בטיחות ובריאות תעסוקתית

  ת"י 2018: 45001 ISO ניהול מערכת בטיחות ובריאות תעסוקתית

  ת"י 45001 ISO הינו תקן בין-לאומי המגדיר דרישות למערכת ניהול בטיחות ובריאות בתעסוקה. התקן נותן מענה לניהול נושא הבטיחות והבריאות באופן שיטתי תוך שילוב במערכות ניהול קיימות בארגון. התקן הוא מערך כללים וכלים ארגוניים שהארגון לוקח על עצמו בעזרתם יוכל:
  - למפות את הסיכונים , להעריכם ואף למזער אותם.
  - להבטיח שיעדי מדיניות הבטיחות והבריאות בתעסוקה שלו יושגו.
  - להציג לקהילה ולרשויות את מחויבותו לשלום. עובדיו ובריאותם ולכל הנמצאים בחצירו.
  - להבטיח עמידה בדרישות החקיקה ושפר את איכות החיים של עובדיו.

   

   

 • ת"י 2011: 50001 ISO לניהול מערכת אנרגיה

  ת"י 2011: 50001 ISO לניהול מערכת אנרגיה

  ת"י 50001 ISO הינו תקן בין-לאומי המגדיר דרישות למערכת ניהול אנרגיה.
  תקן זה מאפשר לצרכני האנרגיה בארגון לנהל בצורה מושכלת את צריכת האנרגיה, במטרה להקטינה ולשפר את איכות הביצועים האנרגטיים, תוך מתן מענה לכל צרכני האנרגיה בארגון. 

 • ת"י 2012: 22301 ISO מערכת ניהול המשכיות עסקית

  ת"י 2012: 22301 ISO מערכת ניהול המשכיות עסקית

  ת"י 22301 ISO הינו תקן בין-לאומי המגדיר דרישות למערכת ניהול המשכיות עסקית.
  הקמה של מערכת ניהול המבוססת על תקן זה תאפשר לארגון:
  לתכנן את מדיניות הארגון ואסטרטגיות הפעולה שלו לנושא המשכיות עסקית.
  להכשיר אנשים מתאימים לטיפול בתקריות השונות.
  להטמיע את הנושא בתרבות הארגונית.
  להכין תכניות מתאימות ולתרגל אותם.
  להמשיך ולשפר באופן מתמיד על יכולות הארגון להתמודד עם מצבי מצוקה שונים.
   
   
 • ת"י 25006:2011 מערכת ניהול ידע

  ת"י 25006:2011 מערכת ניהול ידע

  תקן ת"י 25006 קובע דרישות למערכות ניהול ידע בארגונים, ודן בהקמה ובתחזוקה של מערכות ניהול ידע, בהנחלת תרבות של ניהול ידע ושיתופו, בפתרונות לניהול הידע ובאופן מדידת הידע בארגון.
  התקן מעודד את אימוץ הגישה התהליכית של ניהול הידע בארגון, כבסיס לפעילות איכותית ואפקטיבית של מערכת ניהול הידע בארגון לאורך זמן.