תעריפי תשתית

לידיעת הלקוחות והצרכנים להלן תעריפי התשתית מעודכנים נכון ליום 30.04.2021 - 01.11.2020.

המחירים תקפים באישור החברה ומשתנים מעת לעת.

קווים יחידת מונה (ק”מ) תעריף (ש”ח)
החכרה קילוליטר לחודש 7.01
שימוש במיכלי חוף קילוליטר לחודש 6.88
הזרמת מוצרי נפט בקווים ארציים חיפה, אלרואי-אשדוד - מרכיב קבוע קילוליטר 3.20
הזרמת מוצרי נפט בקווים ארציים חיפה, אלרואי-אשדוד - מרכיב משתנה קילוליטר לק"מ 0.083
אחסון נפט גולמי בטרמינל טון מטרי לחודש 10.06
אחסון תפעולי קילו ליטר לחודש 6.87
אחסון מזוט טון מטרי לחודש 34.38
פריקת נפט גולמי בטרמינל טון מטרי 4.02
פריקת/טעינת מוצרי נפט טון מטרי 7.24
פריקת/טעינת מזוט טון מטרי 4.76
הזרמה ומילוי כלי שיט בסולר טון מטרי 5.70
פריקת מי נטל ממכליות ים טון מטרי 4.11
הזרמת נפט גולמי טון מטרי 2.45
שימוש בצנרת קילוליטר 1.08
הזרמת מוצרי נפט בקווים ארציים - מרכיב משתנה קילוליטר לק"מ 0.11
הזרמת מוצרי נפט בקווים ארציים - מרכיב קבוע קילוליטר 3.20
ניפוק מוצרי נפט לקווים יעודיים קילוליטר 7.00
שאיבת מוצרי נפט קילוליטר 4.23
שאיבת מזוט טון מטרי 3.48
אחזקת קווים כשהצנרת בבעלות הצרכן ק"מ לשנה 3,935.04
הולכת מוצרי דלק ומזוט בקווים יעודיים כשהצנרת אינה בבעלות הצרכן ק"מ לשנה 41,384.25
ניפוק למכליות כביש קילוליטר 15.50
הזרמה ומילוי כלי שיט במזוט טון מטרי 5.70
אחזקת קווים 3,884.13