תעריפי הזרמה בקווים ארציים

לידיעת הלקוחות והצרכנים, להלן תעריפי הזרמה מעודכנים נכון לתאריך 01.06.2018, ועד לעדכון אחר של החברה.

 

קווים מרחק (ק”מ) תעריף (ש”ח)
אלרואי - אשדוד 163.012 17.87
אלרואי - בזח, נמל הדלק, חברות 12.500 4.84
חיפה - טורבוגז קיסריה 44.380 8.60
חיפה - טורבוגז מאור דוד 48.706 9.11
חיפה - טורבוגז רעננה 77.629 12.52
חיפה - בילו 142.925 20.23
אשדוד - בילו 20.087 5.73
אשדוד - ירושלים 56.981 10.08
אשדוד - טורבוגז הרטוב 33.450 7.31
אשדוד - אשל 70.556 11.69
אשקלון - אשדוד 37.565 7.79
אשדוד - אשקלון 38.015 7.85
אשדוד - טורבוגז צפית 20.530 5.78
אשדוד - טורבוגז איתן 38.955 6.42
אשדוד - באר שבע 78.056 12.57
בילו - נתב"ג 19.282 2.28
אשדוד - חיפה 146.844 16.43
חיפה - אשדוד 146.844 16.43
נמל הדלק/אלרואי - חברות - מוצרים (פריקה ישירה מאוניה בנמל הדלק) 5.093 4.52
בז"ח - אלרואי 12.500 4.84