הצהרת נגישות

אודות

תשתיות אנרגיה, היא חברת התשתית הלאומית של משק הדלק והאנרגיה בישראל

תשתיות אנרגיה, היא חברת התשתית הלאומית של משק הדלק והאנרגיה בישראל.

תשתיות אנרגיה נמצאת בבעלות מלאה של המדינה, ומאז קום המדינה שהיא מהווה את זרוע הביצוע שלה להבטחת אספקת אנרגיה רציפה בשגרה ובחירום ושמירה על ביטחון אנרגטי באופן בטוח, יעיל ומקצועי, תוך שמירה על הסביבה.

החברה עוסקת בפריקה, איחסון וטעינה של נפט גולמי ומוצריו, אחסון תזקיקי דלק (לרבות: מזוט, סולר, קרוסין ובנזין), ניפוק מוצרי הדלק לחברות השיווק השונות והזרמתו ברשת קווי דלק תת קרקעיים.

לתשתיות אנרגיה, חברת בת בשם קו מוצרי דלק בע"מ (קמ"ד) הנמצאת בבעלותה המלאה ואחראית בין היתר על תכנון, הקמה, הפעלה ותחזוקה של מערכות הקווים הרבות להולכת תזקיקי הנפט.

 

בשנים הקרובות תפתח ותקדם החברה את תחום אגירת אנרגיה באמצעות מימן ירוק מתחדש וטכנולוגיות אלטרנטיביות וחדשניות אשר מהווה נדבך מהותי בחזון החברה.
הפרויקטים השונים, יהוו אבן דרך משמעותית בהתפתחות המסחרית של החברה והיערכותה להמשך אספקת צרכי האנרגיה העתידיים של מדינת ישראל ולשמירה על הביטחון והרציפות האנרגטית בשגרה ובחירום.

החזון שלנו

"חברת תשתיות אנרגיה בע"מ, תהווה זרוע הביצוע של מדינת ישראל לקיום ביטחון ורציפות אנרגטית בשגרה ובחירום, באופן בטוח, יעיל תוך שמירה על קיימות ואחריות לכלל מחזיקי העניין."

סרט תדמית תש"ן
To Top