הצהרת נגישות

אודות

תשתיות אנרגיה, היא חברת התשתית הלאומית של משק הדלק והאנרגיה בישראל

תשתיות אנרגיה, היא חברת התשתית הלאומית של משק הדלק והאנרגיה בישראל.

תשתיות אנרגיה נמצאת בבעלות מלאה של המדינה ומאז קום המדינה מהווה את זרוע הביצוע להבטחת אספקת אנרגיה רציפה בשגרה ובחירום ושומרת על הביטחון האנרגטי ביעילות ומקצועיות תוך שמירה על הבטיחות ועל הסביבה.

החברה עוסקת בפריקה, איחסון וטעינה של נפט גולמי ומוצריו (לרבות: מזוט, סולר, קרוסין ובנזין).

החברה מנפקת מוצרי דלק לכלל לקוחותיה ומזרימה אותו ברשת קווי דלק תת קרקעיים.

לתשתיות אנרגיה, חברת בת בשם קו מוצרי דלק בע"מ (קמ"ד) הנמצאת בבעלותה המלאה ואחראית בין היתר על תכנון, הקמה, הפעלה ותחזוקה של מערכות הקווים הרבות להולכת תזקיקי הנפט.

 

בשנים הקרובות תפתח ותקדם החברה את תחום אגירת אנרגיה באמצעות מימן ירוק מתחדש וטכנולוגיות אלטרנטיביות וחדשניות אשר מהווה נדבך מהותי בחזון החברה.
הפרויקטים השונים, יהוו אבן דרך משמעותית בהתפתחות המסחרית של החברה והיערכותה להמשך אספקת צרכי האנרגיה העתידיים של מדינת ישראל ולשמירה על הביטחון והרציפות האנרגטית בשגרה ובחירום.

החזון שלנו

"חברת תשתיות אנרגיה בע"מ, תהווה זרוע הביצוע של מדינת ישראל לקיום ביטחון ורציפות אנרגטית בשגרה ובחירום, באופן בטוח, יעיל תוך שמירה על קיימות ואחריות לכלל מחזיקי העניין."

סרט תדמית תש"ן
To Top