פרויקט קרקעות הצפון

תכנית קרקעות הצפון הנה יוזמה אותה מובילה חברת תשתיות אנרגיה בתמיכת משרד התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים, בתמיכת המשרד להגנת הסביבה, בתמיכת משרד הבריאות וכן בתמיכת גורמים מוניציפליים ממטרופולין חיפה.

במסגרת הפרויקט יועתקו אתרי האחסון הקיימים של החברה – טרמינל קריית חיים, חוות המכלים באלרואי וחלק מחוות המכלים בנמל הדלק, לחווה חדשה שתוקם בשטח הצפוני של קרקעות הצפון.

החווה החדשה תהא מודרנית ותבנה על פי צרכי המאה ה – 21 ועל פי כל תקני הבטיחות והסביבה המחמירים ביותר.

 

  • הדמיה של חוות המכלים אשר תוקם בקרקעות הצפון.
  • הודעה מחדשות ערוץ 2 על הפקדת תוכנית קרקעות הצפון. במסגרת הפרויקט יועברו מכלי דלק מאזור חיפה והצפון למתחם אחוד הממוקם סמוך לבתי זיקוק.
  • תקציר מערב הצגת התוכנית לציבור טרם הפקדת תוכנית קרקעות הצפון. המטרה הייתה להציג לציבור את הפרויקט על מנת לשמוע עמדות שונות זאת טרם פרסום הודעה על ההפקדה.

שאלות ותשובות

מהו פרויקט קרקעות הצפון?

תכנית קרקעות הצפון הנה יוזמה אותה מובילה חברת תשתיות אנרגיה בתמיכת משרד התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים, בתמיכת המשרד להגנת הסביבה, בתמיכת משרד הבריאות וכן בתמיכת הגורמים המוניציפליים המובילים באזור מטרופולין חיפה.

מטרת התוכנית הינה לפנות את חוות מיכלי הדלק בקריית חיים ("טרמינל") בשטח בן כ-870 דונם, חוות מיכלי הדלק בקריית טבעון ("אלרואי") בשטח בהיקף של כ-300 דונם וכן חלק מחוות מיכלי הדלק המצויה בתחום בנמל חיפה כ-30 דונם ולרכז את כולן בתחום חווה חדשה בשם "קרקעות הצפון" המצויה ממזרח למתחם בזן, בשטח בהיקף של כ-600 דונם.

במסגרת הפרויקט הקרקעות אותם תפנה תשתיות אנרגיה יוחזרו למדינה ויופנו ככל הנראה לצרכי בנוי – תחת האחריות של מנהל מקרקעי ישראל ובשיתוף עם ועדות התכנון המקומיות והמחוזיות.

על פי הערכות שנעשו, חטיבת הקרקע אותה עתידה לפנות תשתיות אנרגיה במתחם הטרמינל תאפשר בנוי של אלפי יחידות דיור לתושבי העיר חיפה וזאת באזור אטרקטיבי מאד הסמוך לחוף הים, בקריית טבעון ניתן יהיה לבנות בשטח המתפנה מאות יחידות דיור ואילו השטח שיתפנה בתחום נמל הדלק ישמש את חברת נמל חיפה או להרחבת ערוגות המכולות אשר גם כיום הן מצויות בצמצום באזור או לחילופין לשדרוג התשתית התחבורתית בתחומי נמל.

מה תכלול חוות הדלק האחודה בקרקעות הצפון?

החווה חדשה שתוקם בקרקעות הצפון תהא מודרנית והיא תיבנה ע"פ צורכי המאה ה-21 וע"פ כל תקני הבטיחות והסביבתיים המחמירים ביותר. הרעיון המנחה את גופי התכנון בחברה הוא ליצור סינרגיה בין הפעילויות השונות המתבצעות כיום בשלושה מתקנים נפרדים של החברה, ובכך להקטין את גודל השטח המנוצל כיום במרחב העיר חיפה לצורכי דלק (ירידה משטח בהיקף של 1200 דונם לסדר גודל של כ-600 דונם) ולהתייעל כמה שאפשר. לכן, חווה זו תכלול מתקני אחסון לדלק גולמי ולתזקיקי דלק לסוגיהם: בנזין, נפט וכן סולר ובסך הכול בקיבולת של כ-1280 מיליון קוב בחלוקה של 600 אלף קוב גולמי ו- 680 אלף קוב תזקיקים.

מהם העקרונות המרחביים שעל פיהם תוכננה החווה?

לחוות קרקעות הצפון שלשה עוגנים מרחביים עליהם היא נשענת ולכן המיקום שנבחר לחווה בקרקעות הצפון הוא כה חשוב במארג מתקני הדלק באזור מטרופולין חיפה. הראשון שבהם הוא הקרבה אל הים. באמצעות מקשר ימי (מעיין נמל בתוך הים) מגיעות לישראל מחו"ל מיכליות ים. אלה פורקות את הנפט הגולמי באמצעות צינור תת ימי המגיע אל היבשה וממנה הוא מוזרם בצנרת תת קרקעית. כך יגיע הנפט לחווה. בנוסף, את החווה יחבר צינור המזרים נפט גולמי העושה דרכו מאשקלון ועובר בקצה מהלכו משם גם בתחומי העיר חיפה ("הקו השחור").
השני- שני מקורות נפט גולמי אלה יתלכדו כאן בחווה. הנפט יוזרם עתה למיכלי האחסון לגולמי והוא יעבור עתה בהם תהליכי טיפול שונים ובהם: בלילה, סינון והשקעה ולאחריהם הוא יוזרם למתקני הזיקוק (מז"ג) המצויים בתחום בית הזיקוק.
השלישי- קישור חוות המיכלים אל נמל הדלק המצוי בתחום נמל חיפה. נמל הדלק בחיפה (הנמל היחידי המוגן בשובר גלים לדק בתחום ישראל) משמש ליצוא תזקיקי דלק שמקורו מבתי הזיקוק והן לייבוא תזקיקי דלק.

את מי תשרת חוות קרקעות הצפון?

הדלק שיאוחסן בחווה ייתן מענה לצרכנים שונים : בתי הזיקוק לנפט המצויים בסמוך אשר יקלטו מהחווה את הדלק הגולמי המהווה את חומר הגלם ממנו מופקים תוצרי הדלק ובעיקר התזקיקים. חברת החשמל תאחסן במקום דלק לתגבור בעיתות כשל לתחנות הטורבו גז (הרב-דלקיות) המצויות בצפון הארץ ואשר מופעלות בשגרה בגז טבעי . משרד הביטחון יאחסן דלק לצרכיו השונים וכן משרד התשתיות הלאומיות שיאחסן במקום דלק לסוגיו שיוכל לשמש את המדינה בשעות משבר. חברות הדלק יאגרו במקום דלק לצורך העברתו בצנרת מתחום החווה ללקוחות המצויים במרכז ובדרום הארץ.

מהו אתר תדלוק למיכליות כביש?

אתר תדלוק דלק למיכליות כביש הוא מסוף אליו מגיעות מיכליות כביש בגדלים שונים לצורך הטענתן בסוגי דלקים שונים שעיקרם: בנזין 95, סולר לתחבורה וכן נפט. מיכליות הכביש מעבירות את הדלק לסוגיו בעיקר לתחנות הדלק המצויות באזור ובצפון הארץ וכן למפעלים גדולים ולקיבוצים בהם קיים אחסון מקומי. כיום מצויים באזור חיפה מספר אתרי ניפוק למיכליות כביש. אלה נמצאים בחוף שמן והם משרתים את חברות הדלק פז, דלק וסונול. בנוסף מצוי אתר תדלוק בתחום בתי הזיקוק.
ברור כי אתר הניפוק בקרקעות הצפון לא יגדיל את מספר התדלוקים כי אם יחלק אותם באופן שונה מהקיים כיום. הוועדה מחוזית רוצה לראות את חוות החברות המצויות בחוף שמן מתכנסות לתחום שטח החווה ומאפשרות בכך את פנוי שטח חוף שמן עבור פיתוח עירוני לסוגיו.
הוועדה המחוזית לתכנון ולבניה קבעה כי תנועת מיכליות הכביש תתבצע מקרקעות הצפן מזרחה בלבד לכיוון כביש 772 החדש וזאת ע"מ להסיט את התנוה הכבדה המצויה כבר כיום לאורך שד´ ההסתדרות במפרץ חיפה.

מה ניתן לדעת על בטיחות הצנרת המזרימה דלק אל החווה וממנה?

ראשית דבר, הצנרת שתזרים דלק לסוגיו אל החווה וממנה תהא תת קרקעית. ככלל, הצנרת מונחת באדמה בעומק העולה על מטר ע"פ תקני הבטיחות המחמירים. הצנרת מנוטרת באמצעות הגנה קטודית ונבדקת הן בסיורים קבועים המתבצעים לאורכה והן בגבוי מלא של מערכת בקרת דליפות. הכול נעשה ע"מ להבטיח כי לא יהיה כל כשל כתוצאה מאירוע של דליפה בצנרת. לכן, מבצעת החברה באופן שוטף פעילות אחזקה מונעת על קטעי צנרת נדרשים.
עיריית חיפה קבעה לה לאחרונה (כפי שמופיע בתוכנית המתאר של חיפה חפ/2000) כי צנרת עתידית שתונח בתחום המוניציפאלי של העיר תונח במנהרות תשתית. החברה סבורה כי השימוש במנהרות תשתית הוא בהחלט נאות וראוי ברם לצד התועלות החזויות מהשימוש בצנרת חומ"ס (חומרים מסוכנים) במנהרות שרות יהיה צורך לבחון את כלכלותן שכן בסופו של יום העלות של תשתית הצנרת תושת על הצרכן הסופי, האזרח המשלם על הדלק שהוא צורך.

מה ייעשה ביתרת השטח של קרקעות הצפון, מדרום לשטח בו תיבנה החווה ע"י חב' תשתיות אנרגיה?

תשתיות אנרגיה תכננה את חוות המיכלים על שטח בהיקף של כ-600 דונם בקטע הצפוני של קרקעות הצפון.

התוכנית שתופקד עתה הנה ברמת פירוט שתאפשר מכוחה הוצאת היתרי בניה שעל פיהם תיבנה החווה.

כל תכנון שיעשה בחלקה הדרומי של קרקעות הצפון אינו בסמכות או באחריות של תשתיות אנרגיה, אלא בסמכות ובאחריות המדינה. עם זאת, תשתיות אנרגיה תוודא שחלקו הדרומי של קרקעות הצפון יעמוד בכל דרישות הבטיחות והדרישות הסביבתיות המחמירות ולא רק בשל צמידותו לחלקו הצפוני.

 

האם תכלול החווה גם אתר לגז(גפ"מ)?

בתחום שטח חוות קרקעות הצפון המתוכננת ע"י תשתיות אנרגיה לא יהיה כל עיסוק בגפ"מ (גז פחמימני מעובה) שהוא בעצם גז בישול.

בארץ יש מחסור באתרים לאחסון גפ"מ ובצפון קיים רק אתר אחד אשר אף הוא מוגדר "זמני" והמצוי בתחום השיפוט של קריית אתא והרשאי לפעול עד שנת 2029.

ועדה מטעם מש´ הפנים טיפלה באיתור שטחים בצפון לתכלית זו. הוועדה מצאה שלשה אתרים ראויים: בקרקעות הצפון (בשטח הדרומי, מחוץ לתחום שטח תוכנית תשתיות אנרגיה), בדמון (בסמוך לצומת אחיהוד) וכן באזור כפר ברוך. הוועדה החליטה במסגרת תמ"א 32 לפתח את אתר דמון ובנוסף לפתח אתר גפ"מ בדרום קרקעות הצפון. תוכניות אלא טרם הבשילו לתוכנית מפורטת.

האם בהקמת פרויקט קרקעות יסתיים הסדר התכנוני למשק הדלק במרחב חיפה לשנים הבאות ?

אז זהו שלא. תוכנית קרקעות הצפון היא ללא ספק תוכנית חשובה ומהותית והיא תניע סדר חדש בכל תוכניות הפיתוח באזור חיפה. אך עם זאת התוכנית הנה חלקית בלבד ומשק הדלק נדרש לתוכנית משלימה שרק בשנים הבאות נדע את אופק הקמתה. המדובר בתוכנית שמקדמת חברת נמלי ישראל בע"מ (חנ"י) להקמת נמל חדש בחיפה, נמל המפרץ. עת יוקם נמל זה יועתקו אליו גם הנמל הימי מצידו האחד של שובר הגלים ונמל הדלק לצידו האחר. כן תוקם בסמוך אליו חוות מיכלי דלק מוקטנת שתחליף את השימושים המתקיימים כיום בחוות 20 אקרס .מודגש, עם הקמת פרויקט קרקעות הצפון היקף שטח חוות 20 אקרס ירד בסדר גודל של כ-30%.
שני פרויקטים אלה ישלימו את הערכות משק הדלק במרחב חיפה לשנים ארוכות ויאפשרו לחב´ תשתיות אנרגיה לתת שירות מיטבי למשק הדלק כנדרש.

האם מצוי זיהום בקרקע בשטחי החוות שתפונינה?

תשתיות אנרגיה מבצעת בדיקה וניטור קרקע ומים באופן קבוע ורציף בכל מתקני החברה בשיתוף פעולה ובלווי המשרד להגנת הסביבה, איגוד ערים לאיכות הסביבה וכן רשות המים שבמשרד התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים. תוצאות הבדיקות והנתונים מועברים באופן שוטף לכלל הגופים הרלוונטים תוך הקפדה על נושאי איכות הסביבה. במקביל החברה פועלת בנושא בכ לעת ומנטרת באופן קבע את קרקעות מתקניה.  

בחוות "הטרמינל" וכן בחוות "אלרואי" קיימים זיהומים נקודתיים, שמקורם עוד מתקופת המנדט וקום המדינה, המטופלים על ידי החברה והרגולטורים הרלוונטיים איתם החברה פועלת לפינוי הקרקע.

כיצד הפרוייקט מועיל לציבור במטרופולין חיפה?

החווה חדשה שתוקם בקרקעות הצפון תהא מודרנית והיא תיבנה ע"פ צורכי המאה ה-21 וע"פ כל תקני הבטיחות והסביבתיים המחמירים ביותר בנוסף לכך, הפרויקט יצמצם באופן משמעותי ביותר את שימושי הקרקע של החברה באזור מטרופולין חיפה בחמישים אחוזים – משימוש קרקע כולל של כ 1200 דונם החברה תצתצמם לכ-600 דונם בלבד!

הפרויקט יאפשר את פנוי השטח לצרכי טובת הציבור. על פי תוכניות הפרויקט, חוות מיכלי הדלק בקריית חיים ("טרמינל") בשטח בן כ-870 דונם תפונה, חוות מיכלי הדלק בקריית טבעון ("אלרואי") בשטח בהיקף של כ-300 דונם תפונה וכן נפנה חלק מחוות מיכלי הדלק המצויה בתחום בנמל חיפה בשטח בהיקף של כ-30 דונם. התכליות שתפונה תרוכזנה בתחום חווה חדשה בשם "קרקעות הצפון", בשטח המצוי ממזרח למתחם בזן.

מהן תוצאות תסקיר השפעה על הסביבה וסקרים אחרים שנערכו בקשר עם הפרוייקט?

בוצעו חישובי פליטות ממיכלי האחסון וממסוף מילוי מיכליות כביש המתוכננים באתר. על פי ממצאי הסימולציות הממוחשבות איכות האוויר הצפויה להתקיים בטווח 5 ק"מ מהאתר, תעמוד בערכי הייחוס של ועדת אלמוג.