הצהרת נגישות

שאלות ותשובות טרמינל

שאלות ותשובות טרמינל

מי אנחנו ומה אנחנו עושים?

תשתיות אנרגיה בע"מ, הינה חברת התשתית הלאומית של משק הדלק והאנרגיה בישראל הנמצאת בבעלות מלאה (100%) של המדינה. החברה, אחראית לספק את צורכי משק האנרגיה, בשגרה ובחירום. פעילותה מתמקדת בארבעה תחומים מרכזיים, הכוללים: פריקה, איחסון וטעינה של נפט גולמי ומוצריו, אחסון תזקיקי דלק (לרבות: מזוט, סולר, דלק סילוני ובנזין), ניפוק מוצרי הדלק לחברות השיווק השונות והזרמת הדלק ברשת קווי דלק תת קרקעיים שמקשרת בין מקורות הדלק, הנמלים ובתי הזיקוק, אל אתרי האחסון והצרכנים הסופיים: חברת חשמל, מערכת הביטחון, נתב"ג, חוות ניפוק למכליות כביש ועוד.

מי היא חברת תשתיות אנרגיה בע"מ?

החברה נוסדה בינואר 1959, בשם שירותי נפט בע"מ, בהתאם להחלטת ממשלה, לצורך רכישה של נכסי חברת הנפט העיראקית בע"מ (Limited Iraq Petroleum Company) בישראל, ולניהול מתקני נמל הדלק בחיפה ויתר הרכוש של חברת הנפט העיראקית בע"מ ("IPC") באותה החלטה של הממשלה אושרה העברת כל זכויותיה של IPC שניתנו לה לפי הזיכיונות והאמנות הכלולות בפקודת האמנה וההסכמים של חברת הנפט העיראקית, לחברה שהוקמה. לצורך זה נחתמו הסכם בין IPC הממשלה והחברה, וכן ,שטר העברה שלפיו העבירה IPC לחברה את הזכויות האמורות.

מי הבעלים של תשתיות אנרגיה בע"מ?

החברה הינה בבעלות מלאה של הממשלה (100%), ובמהלך השנים מאז ייסודה הרחיבה את פעילותה בהתאם למטרות שפורטו בתזכיר ההתאגדות שלה, רכשה נכסים נוספים והקימה חוות מכלים ברחבי הארץ.

לחברה חברת בת בבעלותה המלאה – קו מוצרי דלק בע"מ (להלן: "קמ"ד".( חברה זו הוקמה בפברואר 1960 כדי לרכוש ולהפעיל את קו הדלק להובלת מוצרי נפט חיפה-תל אביב ("הקו הלבן"), שהיה בבעלות המדינה , ואת כל הקשור בו. מאז ייסודה התפתחה קמ"ד והיא הקימה ומפעילה את הרשת הארצית של הולכת הדלקים בין מתקני האחסון השונים ברחבי המדינה.

האם תשתיות אנרגיה בע"מ חיונית למשק האנרגיה הישראלי?

לחברת תשתיות אנרגיה ולחברת הבת, קמ"ד, אישורים על היותן מפעל חיוני לצורך חוק שירות עבודה בשעת חירום, התשכ"ז-1967. מתוקף כך, מתקני החברה ועובדיה מוגדרים כחיוניים בשגרה ובחירום.

תשתיות אנרגיה בע"מ משקיעה משאבים רבים ביכולותיה על שמירת רציפות תפקודית, לאור חשיבותה הגבוהה לתפקודו של משק האנרגיה הישראלי.

מכיוון שחברת תשתיות אנרגיה בע"מ היא המוביל הלאומי של דלקים לכל חלקי הארץ, בכללם תחנות כח, בסיסי צה"ל, נתב"ג ותחנות הניפוק לתחנות הדלק בארץ, הפסקת פעילותה של תשתיות אנרגיה בע"מ משמעותה עצירת המדינה דה פקטו.

מדוע מתקן הטרמינל ממוקם בסמוך לשכונת קריית חיים?

חוות המיכלים הוקמה באזור זה כבר בשנת 1934ע"י הבריטים , טרם הקמת המדינה, תקופה בה אף אחד לא התגורר סביב חוות המיכלים. ברבות השנים קודמו תוכניות בנייה סמוכות לחווה ואף נמכרו דירות סמוכות לחווה. כך, לאורך השנים נוצר חיכוך הולך וגובר בין צורכי ההתפתחות העירוניים לבין התעשייה עד שבתי התושבים נהיו סמוכים יותר ויותר למתחמי החברה. לאורך עשרות שנים נמנעו קובעי המדיניות והרגולטורים מקבלת החלטות שיסדירו את הסוגיה המורכבת.

למרות זאת במשך 18 שנה החל משנת 2000 קידמה תשתיות אנרגיה את תוכנית "קרקעות הצפון" המבקשת להעתיק את חוות מיכלי הטרמינל אשר בקרית חיים למתחם המצוי מזרחית לבתי זיקוק. תוכנית זו נגדעה ביום שהושקה תוכנית מפרץ החדשנות.

חוות המיכלים בקריית חיים בשנת 1934, בטרם בניית שכונות המגורים בסמוך לה.

מה תשתיות אנרגיה בע"מ חושבת על מיקום מתקן הטרמינל?

חברת תשתיות אנרגיה בע"מ מסכימה עם תושבי השכונה הסמוכה המעוניינים להעתיק את החווה למקום אחר וסבורה כי אין זה נכון לתפעל חוות מיכלים בסמוך לשכונת מגורים.

תשתיות אנרגיה בע"מ , פעלה במשך קרוב ל- 18 שנה לאשר תוכנית להעתקת החווה לאתר חלופי, אך מקבלי ההחלטות, קובעי המדיניות, עיריית חיפה, גורמי תכנון ורגולטורים שונים אינם מקבלים את ההחלטה הנדרשת, אשר תסדיר את הסוגיה המורכבת.

החברה מקווה כי הדיונים ארוכי השנים בין משרדי הממשלה וגורמי התכנון השונים יסתיימו בהקדם ויביאו לפתרון מהיר לתושבים ולחברה.

מה קיים בתוך המיכלים במתקן הטרמינל?

בחוות המיכלים נקלט הנפט הגולמי הנפרק ממכליות במקשר הימי וכן נפט גולמי המוזרם אליה באמצעות צינור יבשתי על ידי חברת קצא"א (קו צינור אירופה אסיה )מאשקלון.

מה חברת תשתיות אנרגיה עושה על מנת לשמור על רמת בטיחות גבוהה?

חוות המכלים תוכננה כך שיש מרחק הפרדה בטיחותי בין מיכל למיכל, במטרה  למנוע התפשטות אש. החברה התקינה את אמצעי הגילוי והכיבוי המתקדמים ביותר בעולם ומטמיעה במקביל טכנולוגיות חדישות באופן שוטף. אנשי החברה עוברים הכשרה בחו"ל אצל הגורמים המקצועיים בעולם בתחום כיבוי האש בחוות מיכלים. החברה מקיימת תרגילי חירום סדירים, בשיתוף כוחות הביטחון וההצלה וערוכה לכל תרחיש.

האם קיימות תוכניות להעברת מתקן תשתיות אנרגיה בע"מ מקריית חיים?

תשתיות אנרגיה בע"מ קידמה את הפרויקט הלאומי "קרקעות הצפון", במסגרתו תוכנן לפנות את חוות מיכלים הסמוכות לאזורי אוכלוסייה במפרץ חיפה לחווה אחודה ומתקדמת שמיקומה ממזרח לבתי זיקוק חיפה. במקביל עוזרת החברה בתכנון אתרים חלופיים ככל שיוקצו על ידי המדינה במסגרת תוכנית מפרץ החדשנות אשר אמורה להחליף את פרויקט קרקעות הצפון.

תשתיות אנרגיה בע"מ בטוחה שחשוב להעתיק את החווה לאתר חלופי בטוח ומתאים אשר יוכל לשרת את משק האנרגיה למשך 50 השנים הבאות.

פינוי חוות המיכלים הקיימות (כ-900 דונם!) יאפשר הקמתן של אלפי יחידות דיור, יאפשר רצף התיישבותי ובניית טיילת חוף מרשימה.

מהו פרויקט "קרקעות הצפון"?

תכנית קרקעות הצפון הנה יוזמה אותה מובילה תשתיות אנרגיה בע"מ , מזה למעלה מ 18 שנה, משרד התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים, בתמיכת המשרד להגנת הסביבה, בתמיכת משרד הבריאות וכן בתמיכת גורמים מוניציפליים ממטרופולין חיפה.

במסגרת הפרויקט יועתקו אתרי האחסון הקיימים של החברה – טרמינל קריית חיים, חוות המכלים באלרואי וחלק מחוות המכלים בנמל הדלק, לחווה חדשה שתוקם בשטח של קרקעות הצפון. עם השקת פרויקט מפרץ החדשנות החלו לדון בחלופות נוספות אשר טרם הוסכמו על ידי גופי התכנון במדינה.

החווה החדשה תהא מודרנית ותבנה על פי צרכי המאה ה – 21 ועל פי כל תקני הבטיחות והסביבה המחמירים ביותר.

מה עושה החברה על מנת למנוע זיהום אוויר מהמתקן?

החברה פועלת בכפוף להנחיות רגולטוריות ולתקנים מחמירים בכל הקשור לשמירה על ערכי איכות האוויר. הקפדת החברה ושימוש בטכנולוגיה מיטבית מצמצמת את הסיכונים.

מי הגורמים המפקחים על תשתיות אנרגיה בע"מ ?

השר הממונה על ענייני החברות בהתאם לחוק החברות הממשלתיות, התשל"ה-1975 הוא שר האנרגיה, והיחידה העוסקת בענייני החברה במשרדו היא מנהל הדלק והגז. בנוסף, לחברה יש דירקטוריון הכולל מבקר פנים.

המשרד להגנת הסביבה ערך בדיקות בעקבות תלונות ריח בסביבת המתקן, מה היו הממצאים?

המשרד להגנת הסביבה ואיגוד ערים חיפה ביצעו בדיקות ניטור סביבתיות מספר פעמים במהלך השנה האחרונה. חלק מהבדיקות היו בדיקות פתע וחלק היו סקרים מקיפים למשך מספר ימים. כל הבדיקות בוצעו בזמן פעילות תפעולית של החווה. הבדיקות מנטרות לפי תקן (TO15) דוגמות את האוויר על גדר החווה למשך 24 שעות ודוגמאות אלו נשלחות לאנליזה.

בכל הדוגמאות שנשלחו לאנליזה לא נמצאו חריגות בערכי הסף וכן לא נמצאו אינדיקציות למפגעי ריח. בנוסף, ביצע המשרד להגנת הסביבה בדיקת פליטות על גגות המכלים. במכלים בודדים נמצאו ליקויים מינוריים שטופלו באופן מידי. בחווה נערך סקר פליטות גם למכלים וגם לאביזרי לחץ בהם לא נמצאו כלל ליקויים.

איך ניתן ליצור קשר בנוגע למתקן הטרמינל?

לרשותכם פרטי התקשרות לפניות הציבור: 1-800-522-225; 09-95280020; 09-9528503.

To Top