מידע על איכות הסביבה

אירוע דליפה מצנרת:

ביום 5 ביולי 2016 בשעה 07:20 בערך דלף לים, בסמוך לטרמינל קרית חיים במפרץ חיפה,  
דלק בכמות שעל פי ההערכה אינה עולה על 1 מ"ק.

הדליפה ארעה עקב פגיעת קבלן שהועסק על ידי החברה בעבודות חפירה סמוך לצינור.

הדליפה תוחמה ומרבית הכמות שדלפה נספגה באמצעים המיועדים לכך.