בטיחות-אש

חברת תשתיות אנרגיה פועלת ללא ליאות ומקצה משאבים רבים לבטיחות ולכיבוי אש.

 

בין הפעולות שעושה החברה:

  • לכל מתקני החברה ההיתרים הנדרשים מרשויות הכבאות.

  • במתקני החברה קיימות מערכות כיבוי אש המופעלות אוטומטית ממוקדי השליטה המצויים בכל מתקן ובתחום חוות המיכלים.

  • מערכות כיבוי האש נבחנות באופן תדיר לרבות ביצוע הפעלה אמיתית .

  • החברה משקיעה בשדרוג בלתי פוסק של מערכות לכיבוי אש במתקנים.

  • עובדי החברה עוברים הכשרה בכיבוי אש בבתי ספר ביוסטון, ארה"ב ובאירופה, המובילים בעולם בתחום זה ומתמחים בנושא כיבוי וטיפול בשריפות הקשורות לתחומי הפעילות של החברה (מיכלים וצנרת).

  • החברה מקיימת באופן שוטף תרגילי הכשרה וריענון לכלל העובדים במטרה לבחון ולשמר את היכולת המקצועית למתן מענה בעת אירוע אמת.
  • מסוף אשל