שמירה על איכות האוויר

מתקני החברה עומדים בכל התקנים הסביבתיים והבטיחותיים המחמירים ביותר לרבות בדרישות המשרד להגנת הסביבה ואיגוד ערים להגנת הסביבה באזור מפרץ חיפה.

במקביל, החברה פועלת באופן רציף לצמצום ולמניעה של מפגעי ריח תוך הקפדה על ביצוע תכניות אחזקה המושתתות על תקנים בינלאומיים מחמירים ביותר. במתקן אשל הנשיא בנתה החברה מערכת למישוב אדים במתקן הניפוק למכליות כביש.

  

  • מסוף אשל