מניעת זיהום ים וחופים

על מנת למנוע את זיהום הים והחופים כתוצאה מפעילותה בתחומי הנמלים, נוקטת החברה בפעולות הבאות:

  • תחזוקה שוטפת של קווים ימיים - כולל החלפה במקרה הצורך בקווים חדשים.

  • הערכות לאירוע של זיהום-ים - על מנת לתת מענה לאפשרות של אירוע זיהום ים, ובמסגרת הערכות כוללת של המשרד להגנת הסביבה בנמל חיפה, רכשה החברה ציוד ייעודי לטיפול בזיהום ים, הנמצא בכוננות מתמדת בנמל הדלק. פעמיים בשנה מבוצעים תרגילי זיהום ים, הכוללים בחינה ופריסה של הציוד תוך הפעלת צוותים והדמיה של אירוע דליפת דלק לים.

  • טיפול במי תהליך - טיפול בשפכי נמל הדלק - בהתאם לדרישות המשרד להגנת הסביבה במסגרת רישיון העסק נבנה בנמל הדלק מתקן לטיפול בשפכים, הכולל מפריד ביולוגי (MBR) ומערך לטיפול באדים. מטרת הפרויקט היא לייצר קולחין העומדים בהיתר ההזרמה לים.
  • תרגיל בזיהום ים 2007
  • נמל הדלק
  • הטלת חול ים באיזור חוף טרמינל קריית חיים