מניעת זיהום הקרקע ומי התהום

על מנת למנוע זיהום קרקע ומי תהום כתוצאה מדליפה אפשרית של דלקים ממתקני החברה ומקווי ההולכה, פועלת החברה במספר מישורים עיקריים:

  • בקרת דליפות -  קווי ההזרמה הארציים מבוקרים באמצעות מערכת בקרת דליפות, המותקנת עליהם, ומעבירה את נתוני ההזרמה (ספיקות, לחצים, מצב מגופים) באופן רציף למרכז בקרה ארצי. חריגות בנתונים מאותרות באופן אוטומטי והמידע על אופי התקלה מועבר On-line למרכז הבקרה. במידת הצורך מבצעת המערכת פעולות אוטומטיות להפסקת הזרמה ולחציצה בין הקווים הרלבנטיים.

  • הגנה קתודית - שיטה שמטרתה להגן על מתכות מי שיתוך (קורוזיה או בשפה פשוטה יותר - חלודה). מערכת ההגנה הקתודית מאפשרת הגנה פעילה מפני שיתוך של קווי הדלק שהנם תת קרקעיים ותת ימיים. ההגנה הקתודית היא הגנה משלימה לזו של הציפוי העוטף את הצינורות טרם הטמנתם.

  • תחזוקה שוטפת של קווי דלק הכוללת מדידות של עובי דופן הצינור, שיקום והחלפה של צנרת או קטעי צנרת במידת הצורך.

  • אבטחה שוטפת של קווי הדלק במטרה לשמור על רצועות הצנרת מפני מפגעים, מסיגי גבול וגורמים אחרים העלולים לסכן את בטיחות הקווים - במסגרת זו מבצעת החברה סיורים שוטפים לאורך תוואי רצועות קווי הדלק המשתרעים על פני כ- 800 ק"מ.

  • ניטור מי תהום וקרקע - החברה פועלת בתיאום עם רשות המים ועם המשרד להגנת הסביבה ומבצעת קידוחי ניטור שמטרתם לזהות ולאתר מזהמים של נפט בקרקע ובמי תהום סביב הקווים והמתקי ובקרבתם.

  • פעולות מתקנות - במקרה של זיהוי ואיתור זיהום בקרקע או במי תהום מבצעת החברה פעולות מתקנות הכוללות את תיקון התשתית או המפגע לאלתר, שאיבת הנפט החופשי וטיפול בקרקע המזוהמת בתיאום עם גורמי הרשויות הרלוונטיים.