היבטים סביבתיים ובטיחותיים - כללי

חברות תשתיות אנרגיה וקו מוצרי דלק עוסקות בפריקה, אחסון, הובלה וניפוק של דלקים. פעילות זו כרוכה בהתמודדות יום יומית עם ההיבטים הסביבתיים הקשורים לטיפול בדלקים לסוגיהם, במניעה של מפגעים סביבתיים ובטיחותיים ובטיפול בהם במקרה הצורך. החברה משתפת פעולה בתחומים אלה עם הגורמים הרלבנטיים: המשרד להגנת הסביבה, איגודי ערים לאיכות הסביבה, רשות המים, רשויות מקומיות, פיקוד העורף ומכבי האש (באמצעות איגודי ערים לכבאות), ופועלת בהתאם להנחיותיהם ולדרישות החוק.

 

ההיבטים הסביבתיים והבטיחותיים העיקריים אתם מתמודדת החברה הם: