הסביבה החוקית

חברת תשתיות אנרגיה מחויבת לעמוד בדרישות החקיקה, התקנים, התקנות והתנאים הנוגעים לשמירה על איכות  הסביבה ועל הבטיחות ורלבנטיים לתחומי פעילותה.

 

כל מתקני החברה פועלים במסגרת: