לקוחות

חברת תשתיות אנרגיה היא חברת התשתית הלאומית במשק הדלק והאנרגיה במדינת ישראל. על לקוחותיה נמנים למעשה כל הארגונים הפעילים במשק זה: בתי הזיקוק לנפט, חברות דלק, חברת החשמל, שירותי התעופה (אזרחיים וצבאיים), משרד הביטחון ועוד.
רשימה חלקית של לקוחות החברה מופיעה להלן:
 • דלק

  דלק

 • דור אלון

  דור אלון

 • סונול

  סונול

 • טן

  טן

 • חברת החשמל

  חברת החשמל

 • בזן

  בזן

 • פז

  פז

 • רשות שדות התעופה

  רשות שדות התעופה

 • משרד הביטחון

  משרד הביטחון