הצהרת נגישות

לקוחות

רשימה חלקית של לקוחות החברה

חברת תשתיות אנרגיה היא חברת התשתית הלאומית במשק הדלק והאנרגיה במדינת ישראל. על לקוחותיה נמנים למעשה כל הארגונים הפעילים במשק זה: בתי הזיקוק לנפט, חברות דלק, חברת החשמל, שירותי התעופה (אזרחיים וצבאיים), משרד הביטחון ועוד.
 
  • דלק
  • דור אלון
  • סונול
  • טן
  • חברת החשמל
  • בזן
  • פז
  • רשות שדות התעופה
  • משרד הביטחון
To Top