הצהרת נגישות
חדשנות > בקשה לקבלת מידע לפתרון אתגרי בטיחות, תפעול ואגירה

בקשה לקבלת מידע לפתרון אתגרי בטיחות, תפעול ואגירה

תשתיות אנרגיה מקפידה מאוד בפעילותה בתחומי איחסון והולכת אנרגיה, על תקינות ותחזוקת מתקניה ועל בטיחות עובדיה. החברה מבקשת לקדם איתור אמצעים טכנולוגיים שיתמכו ויהוו נדבך נוסף בתחזוקה ובטיחות.

לצד זאת, כחלק מהרחבת פעילות החברה גם לתחומי אגירת אנרגיה, החברה מבקשת לבחון פתרונות אגירה מסוגים שונים עבור אגירת אנרגיה לטווח ארוך.

מועד הגשה
18 יולי
23:30

לוחות זמנים

25/4/23

פרסום קול קורא

7/5/23

וובינר לכל האתגרים

11/5/23

הגשת שאלות הבהרה

18/07/23

מועד הגשה

29/08/23

וועדת היגוי

מי יכול להגיש הצעה?

אנו קוראים לחברות וליזמים אשר יש ביכולתם להציע פתרון לאחד או יותר מהאתגרים המפורסמים, להציע הצעות שניתנות ליישום כפתרון הנדסי או פיתוח טכנולוגי מוצע.
אנא עיינו במסמך ההנחיות. משתתף המעוניין לקחת חלק בהליך זה מתבקש להגיש הצעה מטעמו בהתאם לדרישות המפורטות במסמך ההנחיות המפורט.

מה חשוב לנו?

  • פתרונות שיאפשרו יישום מהיר והחזר השקעה בזמן סביר.
  • הפתרון המוצע לא יסכן בשום אופן את בטיחות המתקנים ויוכל לעמוד בתקנים הרלוונטיים.
  • פתרון שיבטיח סביבת עבודה בטוחה לעובדי השטח.
  • הפתרון המוצע ייושם במתקני דלק פעילים ויחייב עמידה בהנחיות הבטיחות של החברה.
  • הפתרון המוצע לא ידרוש הפסקה של הפעילות השוטפת של החברה.
הגשה

בהרחבה על האתגר

אתגר מס' 1: ייצור אזור בטוח באופן הרמטי ודינאמי תחת עצם / ציוד כבד מונף לגובה

החברה מעוניינת לאתר פתרון טכנולוגי אשר יתן מענה לסימון והתראה של שטח הרמטי, ויצמצם את מרווח הטעות האנושית העלולה להתרחש. 

אתגר מס' 2: בדיקת תקינות הצנרת להולכת דלקים בתוך מתקני החברה

לחברה צנרת הולכת דלקים מסועפת ומפותלת הפרושה בתת הקרקע בתוך מתקני החברה.

החברה מעוניינת לאתר טכנולוגיה שאינה כרוכה בחפירה וחשיפה, שאינה משבשת את התפעול השוטף של הקווים (או מצריכה התאמות מכניות נרחבות) בעלות מינימלית, שבאפשרותה לסקור צנרת מסועפת ומפותלת.

יכולת לאתר תקלות נפוצות במצב הצנרת לרבות: קורוזיה חיצונית, קורוזיה פנימית, מדידה או חיזוי מדידת עובי דופן הצינור.

אתגר מס' 3:  איתור טכנולוגיות אגירה שיקדמו משמעותית את אפשרות האגירה לטווח ארוך

החברה מבקשת לבחון הצעות לפתרונות טכנולוגיים יוצאי דופן לאגירת אנרגיה לטווח ארוך, אשר יאפשרו שמירה על הרציפות האנרגטית של מדינת ישראל.

על הפתרונות המוצעים יהיה לעמוד בדרישות רגולטוריות, סטטוטוריות, בהנחיות ובתקנים הרלוונטיים עבור כל אתגר בנפרד. ההנחיות יינתנו בהמשך ע"י גורמים רלוונטיים לדוגמה המשרד להגנת הסביבה או הגורמים המקצועיים בחברה. בשלב זה, לא נדרש לקבל את האישורים הרגולטורים.

 ניתן להגיש מענה לאתגר אחד או יותר, אין חובה להשיב לשלושת האתגרים.

מובהר בזאת, כי הנוסח המחייב של האתגרים הוא הנוסח המפורסם בהנחיות. בכל מקרה של סתירה או אי התאמה בין נוסח הפרסום באתר לבין מסמכי ההנחיות, יגבר האמור במסמכי ההנחיות.

קרא הנחיות ומידע נוסף

מידע נוסף בוובינר

הגשה