הצהרת נגישות
חדשנות > בקשה לקבלת מידע למו"פ להצבת אמצעי ייצור אנרגיה

בקשה לקבלת מידע למו"פ להצבת אמצעי ייצור אנרגיה

בקשה לקבלת מידע למו"פ להצבת אמצעי ייצור אנרגיה מתחדשת במאצרות מיכלים (השטח סביב מיכלי האגירה), גגות ודפנות מיכלים (המכילים דלקים ותזקיקים)

 

שטחי האגירה סביב מכלי דלקים הינם אזורים רגישים מאוד. בראש ובראשונה עומדת החובה לשמור על הבטיחות התפעולית והתחזוקתית ולהימנע מדליקה . לצד זאת החברה מעוניינת להעמיק את פעילותה בתחומי אנרגיה מתחדשת, ולשם כך מבקשת לבחון פתרונות לשימוש דואלי בשטחים הנרחבים העומדים לרשותה להפקת אנרגיה מתחדשת, תוך שמירה על כל היבטי הבטיחות, התפעול וההנדסה של מכלי הנפט והדלקים.

 

מועד הגשה
21 מאי
23:45

לוחות זמנים

מי יכול להגיש הצעה?

אנו קוראים לחברות בכל גודל וליזמים אשר יש ביכולתם להציע פתרון לאתגר המפורסם, להציע הצעות שניתנות ליישום כפיתרון הנדסי או כפיתרון פיתוח טכנולוגי מוצע, לרמה אשר תאפשר עמידה בתקנים הרלוונטים ופריסה במתקני החברה.

אנא עיינו במסמך ההנחיות. משתתף המעוניין לקחת חלק בהליך זה מתבקש להגיש הצעה מטעמו בהתאם לדרישות המפורטות במסמך ההנחיות המפורט.

מה חשוב לנו?

  • ייצור פתרונות אנרגיה ירוקה מתחדשת.
  • פיתרון עם החזר השקעה בזמן סביר.
  • אמצעי יצור האנרגיה לא יסכנו בשום אופן את בטיחות המתקנים ויעמדו בכל התקנים.
  • פתרון שיאפשר פריסה מהירה בשטחים נרחבים.

הגשה

בהרחבה על האתגר

כחלק מהרחבת פעילות החברה גם לתחומי אגירה, הולכה וייצור אנרגיה מתחדשת, החברה מבקשת לבחון את קיומם של פתרונות מסוגים שונים להפקת אנרגיה שיאפשרו שימוש  במאצרות מיכלים, גגות ודפנות מיכלים (המכילים דלקים ותזקיקים) על-ידי איתור פתרונות הנדסיים להצבת פאנלים סולריים או פתרונות טכנולוגיים אחרים להפקת וייצור אנרגיה מתחדשת.

 

מאצרה הינה מתחם היקפי הממוקם סביב מיכל דלק ותפקידו למנוע התפשטות של הדלק במקרה של דליפה במיכל. נפח מאצרה כ- 110% מנפח המיכל. בדרך כלל המאצרה בנוייה מסוללות עפר ובמקרים מסויימים מדפנות בטון. שטחי המאצרות הינם שטחים רחבים המיועדים לשמש לצרכי בטיחות, לצרכים תפעוליים, הנדסיים והן לצרכי שמירה על איכות הסביבה.

 

לגגות ולדפנות מיכלים שטח פנים גדול, וכאמור, הם מכילים דלקים, לפיכך בשימוש בכל המתקנים האמורים ישנן מגבלות בטיחות, תפעול והנדסה.

 

על הפתרון המוצע יהיה לעמוד בדרישות רגולטוריות, בהנחיות ובתקנים הרלוונטיים, שיינתנו בהמשך על-ידי רשות כבאות ארצית והמשרד להגנת הסביבה. בשלב זה, לא נדרש לקבל את האישורים הרגולטורים.

 

הפתרון צריך לעמוד בהגדרות מוגנות מפיצוץ, לשמור על יכולת הפעלת כיבוי אש ועל יכולות ביצוע פעולות הנדסיות הקשורה לתשתית ותחזוקת המתקנים.

 

מובהר בזאת, כי הנוסח המחייב של האתגר הוא הנוסח המפורסם בהנחיות. בכל מקרה של סתירה או אי התאמה בין נוסח הפרסום באתר לבין מסמכי ההנחיות, יגבר האמור במסמכי ההנחיות.

 

קרא הנחיות ומידע נוסף

מידע נוסף בוובינר

הגשה