הולכה

מתקני האחסון של חברת תשתיות אנרגיה פרושים ברחבי הארץ ומקושרים ביניהם ברשת קווים ארצית שאורכה הכולל כ-800 ק"מ. רשת זו מוליכה את הנפט הגולמי בצינורות ממכלי האחסון שבנמלים לבתי הזיקוק, ואת מוצרי הנפט מבתי הזיקוק אל מתקני האחסון ומשם לצרכנים הגדולים - מתקני חברות הדלק, תחנות הכוח של חברת החשמל ושדות התעופה.

על מנת לשמור על בטיחות מירבית ולמנוע את זיהום הסביבה כתוצאה מפגיעה מכנית בצינורות ודליפת דלקים מוטמנים הצינורות באדמה ותוואי הצינורות מאובטח באופן שוטף באמצעות סיורים פיזיים על הקווים. על ידי כך מוגברת היעילות של החברה באיתור מהיר של דליפות ומפגעים סביבתיים.

 

צינורות הדלק מוגנים בפנ שיתוך (קורוזיה) באמצעות מערכת הגנה קתודית. מערכת שליטה ובקרה משוכללת, שפותחה על ידי חברת תשתיות נפט ואנרגיה, מסייעת בזיהוי ואיתור דליפות בעוד מועד וטיפול מיידי בדליפה, אם התרחשה.