אחסון

חברת תשתיות אנרגיה עוסקת באחסון של נפט גולמי ומוצריו: מזוט, סולר, קרוסין ובנזין. חומרים אלה מאוחסנים, כל אחד בנפרד, במכלים ייעודיים המכוסים בגגות צפים שמטרתם מחד למנוע התנדפות של אדי דלק לאוויר ומאידך למנוע הצטברות של גזים במיכלים. מכלי האחסון הם בחלקם עיליים ובחלקם תת-קרקעיים, והם ממוקמים במתקני אחסון שונים ברחבי הארץ, אשר ביניהם מקשרת רשת קווי הולכה ארצית (למפת מתקנים).
כל מתקני האחסון של החברה עומדים בתקנים המתקדמים ביותר לבטיחות ולאיכות הסביבה ומצוידים במערכות מתקדמות לכיבוי אש ולבקרה.