פריקה

מערך התשתית של חברת תשתיות אנרגיה כולל בתוכו גם נמלי הדלק ומעגנים (מינגשים) ימיים בחיפה ובאשקלון.

בנמלי הדלק מספקים למכליות-ים שירותי תדלוק ושירותי פריקה וטעינה של נפט גולמי ושל מוצריו. המוצרים הנפרקים מאוחסנים לאחר מכן במתקני האחסון של החברה ומוזרמים ליעדם - לבית הזיקוק או לצרכנים הגדולים.

המעגנים הימיים מספקים שירותי פריקה למכליות-ים באמצעות צנרת תת ימית , אליה מתחברת המכלית בלב ים. או באמצעות מזח אליו נקשרות האניות הנפט הגולמי הנפרק מהמכלית מוזרם באמצעות הצינור למתקני האחסון בחוף ומועבר אחר כך לבתי הזיקוק.