תשתיות אנרגיה ומשק האנרגיה

חברות תשתיות אנרגיה וקו מוצרי דלק מהוות נדבך מרכזי במבנה משק האנרגיה בישראל. תפקידן הוא לספק את שירותי התשתית למשק זה וכלולים בו 4 תחומי פעילות עיקריים:

  • פעילות בנמלים - שירותי נמל הכוללים פריקה וטעינה של נפט גולמי ושל מוצריו.
  • אחסון - אחסון של נפט גולמי ומוצריו: מזוט, סולר, קרוסין ובנזין.
  • הולכה - הזרמה של הנפט הגולמי ושל מוצריו ברשת קווים ארצית המקשרת בין בתי הזיקוק, אתרי האיחסון והצרכנים הגדולים.
  • ניפוק - ניפוק מוצרי דלק לחברות השיווק השונות.