חזון

חברת תש"ן היא חברה ממשלתית, הרואה את עצמה כבעלת אחריות לאומית לקידום תחום התשתיות במשק האנרגיה בישראל.

 • החברה פועלת כזרוע ביצועית של המדינה, התורמת ממקצועיותה  ומיכולתה על מנת לקדם בראייה עסקית את מכלול הנושאים האסטרטגיים בתחומי תשתית הדלק במשק האנרגיה בישראל. 
 • החברה ממשיכה להוביל את תחום תשתית הדלק במשק האנרגיה בישראל - בעוצמה, באיכות ובחדשנות.
 • החברה רואה כאסטרטגיה את ההתפתחות לתחומים ולשווקים עסקיים נוספים הקשורים למשק האנרגיה המקומי והגלובלי, תוך בחינה  קפדנית של הסיכויים ושל הסיכונים הגלומים בכך.
 • החברה פועלת ליצירה של מודלים עסקיים חדשים ואקלים עסקי הוגן אשר יאפשרו התמודדות במשק תחרותי.
 • החברה פועלת להגדלת ריווחיותה תוך התייעלות בלתי פוסקת.
 • פעילויות החברה מתאפיינות ברמה גבוהה של בטיחות, בטחון, גהות תעסוקתית ושמירה על ערכי איכות הסביבה ופיתוח בר-קיימא, תוך מדיניות של שיפור מתמיד בתחומים אלה.
 • החברה עושה שימוש בטכנולוגיות מידע ומחשוב מתקדמות עפ"י התקנים הבינלאומיים  והמקומיים בתחומי משק הדלק והאנרגיה, תוך שאיפה להגיע לרמת דיוק-נתונים גבוהה  ביותר.
 • החברה מטפחת את המצוינות בהון האנושי ופועלת כארגון לומד  ומתעדכן, הפתוח לחידושים וליוזמות בהתאמה לצורכי המשק, ובהלימה לדרישות  הכלכליות.
 • החברה משפרת ומעמיקה את ניהול הידע וההדרכה בחברה, תוך מתן דגש לזרימת מידע  בין מתקני החברה למטה החברה.
 • החברה פועלת בסביבה של תרבות ארגונית נאותה מול עובדיה ללא משוא פנים, ושואפת שהעובד יראה את החברה כ"בית" וכמקום שראוי להשקיע בטיובו.
 • החברה מקדמת ומעודדת תרבות של מצוינות בשירות ללקוחותיה הפנימיים והחיצוניים תוך קבלת  תו תקן מקיף לכל תחומי עיסוקה.
 • החברה מנהלת מערכת ניהול איכותית, יעילה ומועילה, המושתתת על ערכים של שיתוף  פעולה, פתיחות, אמינות, מקצוענות, שקיפות והוגנות.