החזון שלנו

"חברת תשתיות אנרגיה בע"מ, תהווה זרוע הביצוע של מדינת ישראל לקיום ביטחון ורציפות אנרגטית בשגרה ובחירום, באופן בטוח, יעיל תוך שמירה על קיימות ואחריות לכלל מחזיקי העניין."