הסטוריה

שורשיהן של חברת "תשתיות נפט ואנרגיה בע"מ" (תש"ן) ושל חברת הבת "קו מוצרי דלק בע"מ (קמ"ד), נטועים עוד בשנות ה-30 של המאה הקודמת, בימי המנדט הבריטי בארץ ישראל. הממשלה הבריטית ששלטה בארץ ישראל ראתה חשיבות כלכלית ואסטרטגית באזור נמל חיפה, בין היתר כנקודת מוצא לייצוא נפט ותזקיקי נפט למדינות אירופה. בשנת 1931 נחתם בין הנציב הבריטי העליון בארץ ישראל לבין חברת הנפט העיראקית  (I.P.C) הסכם להעברת נפט מעיראק דרך עבר הירדן לחיפה, מהלך של כ-1100 ק"מ, ולהסדרת זכויותיה של החברה בפלשתינה (א"י).

כשלוש שנים לאחר מכן, בשנת 1934, השלימה חברת I.P.C את הנחת קטע צינור הנפט מכירכוך שבעיראק ועד לחיפה. ובחסות הממשלה הבריטית הקימה חברת I.P.C באזור מפרץ חיפה מתקני אחסון לצד מערך של קווי דלק ונמלי דלק לנפט גולמי ולתזקיקים, המשמשים אותנו עד עצם היום הזה.

 בשנות ה-50, עם הטלת החרם הערבי על ארץ ישראל, הקימה ממשלת ישראל חברה ממשלתית בשם "שירותי נפט", אשר הפכה בסוף שנות ה-50, עם עזיבת הבריטים את ניהול בית הזיקוק בחיפה, ליורשת החוקית של הזכויות והנכסים של חברת הנפט העיראקית I.P.C.

במהלך השנים, עם התפתחותה הכלכלית של המדינה, גבר הצורך של המשק בדלק וכן בפיתוח תשתית הדלק במרכז הארץ ובאזוריה הדרומיים, בהם התפתח מרכז הכובד הכלכלי והתעשייתי. על מנת לעמוד בצרכים המשתנים הגדילה החברה את כושר האחסון שלה, הרחיבה את קווי ההולכה והקימה מסופי דלק חדשים, נמלים ומסופי ניפוק.

בשנות ה-90, כיאה למעמדה כחברת התשתית המובילה במשק הדלק והאנרגיה של מדינת ישראל, שונה שמה של החברה ל"חברה לתשתיות נפט ואנרגיה בע"מ ".ומאז היא פועלת במתכונתה הנוכחית עד היום.

 

קרטוגרמה הסטורית המתארת את תוואי צינור הנפט שהונח מכירכוך שבעיראק ועד לחיפה.

  • היסטוריה של תשתיות נפט ואנרגיה