פרופיל

 

משק הדלק בישראל הוא חלק בלתי נפרד מחיי היום יום של כולנו – החל מהדלקים השונים המגיעים לישראל, בניהם הנפט הגולמי ותזקיקיו, הפחם ואפילו הגז הטבעי שמשמשים להפקת אנרגיה. כל אלו מניעים את גלגלי המשק – מהתחבורה התעשייה, ועד לשימושם בעסקים השונים.

משק הדלק הוא חלק מרכזי במשק האנרגיה האסטרטגי של מדינת ישראל ותפקודו התקין חיוני ומרכזי בפיתוח ובצמיחת כלל הכלכלה הישראלית.

על מנת שחומרי הגלם יגיעו אל היצרנים ולאחר עיבודם יגיעו אל הצרכנים יש צורך במערכות אשר ישנעו את חומרי הגלם ולאחר מכן את הדלקים המזוקקים ממקום למקום - ביבשה ובים - יטפלו בהם, יאחסנו אותם וידאגו להם מרגע הגעתם לישראל ועד מועד אספקתם. מערכות אלה מהוות את תשתית משק האנרגיה בישראל - אשר עליה עומד ונשען המשק כולו.

חברת "תשתיות נפט ואנרגיה בע"מ" (תש"ן) היא חברת התשתית הלאומית של משק הדלק והאנרגיה בישראל (100% בבעלות המדינה) ובאחריותה לספק את צורכי משק האנרגיה בישראל בכל הנוגע לשירותי תשתית ובכך לתרום לחוזקה ולחוסנה הביטחוני והכלכלי של המדינה.

פעילות החברה חולשת על קשת רחבה של תחומים במשק הדלק: שירותי נמל לייבוא ולייצוא; אחסנה, הולכה ואספקה של דלקים, בעיקר של תזקיקים, לכל רחבי הארץ; טיפול במוצרי דלק גולמי ובתזקיקים, וניפוק דלקים למכליות כביש.

סל השירותים המגוון והנרחב שהחברה מעניקה ללקוחותיה, יחד עם המקצוענות והאמינות המאפיינים אותה, מבססים את מעמדה כחברת התשתית הגדולה והמובילה במשק הדלק והאנרגיה במדינת ישראל.

 

לחברת תש"ן חברה בת בשם "קו מוצרי דלק בע"מ" (קמ"ד). החברה נמצאת בבעלות מלאה של תש"ן ומטרתה לעסוק בתכנון, בהקמה, בהפעלה ובתחזוקה של מערכות הקווים להולכת תזקיקים.